(O)mänskligt - lärarmaterial om rasbiologi

Ett studiematerial om sortering, normer och makt. Från rasbiologi och sterilisering till fördomar och diskriminering.
Materialet riktar sig till lärare och är indelat i fördjupningstexter och praktiska lektionsförslag med övningar anpassade för klassrummet.

Lektionsupplägg

Tre olika lektionsförslag, anpassade för klassrummet, med övningar om sortering, normer och makt.

Lektionsupplägg

Lärarhandledning

Om övningarnas nivåindelningar och hur materialet kan användas i olika ämnen och årskurser.

Lärarhandledning

Fakta och fördjupning

Fördjupande texter om rasbiologins historia i Sverige. Texterna är skrivna av författaren och journalisten Ola Larsmo.

Fakta och fördjupning