Människorättskämpar

- SOM ALLA TILLDELATS PER ANGER-PRISET

Människor runt om i världen riskerar sitt liv för att kämpa för demokrati och mänskliga rättigheter. Varje år tilldelas någon av dessa modiga människor Per Anger-priset, regeringens pris för mänskliga rättigheter. Det är instiftat för att uppmärksamma diplomat Per Angers insatser för att rädda judar under andra världskriget. Nedan kan du se filmade intervjuer och läsa om samtliga pristagare.