Lägerskolan 1943

I LILLA SKÖNDAL STARTADE EN SKOLA FÖR ROMER

Romer har funnits i Sverige i flera hundra år. Många romer bodde i läger och flyttade runt mellan olika platser. Ibland fick romerna stanna länge på en plats och ibland var de tvungna att flytta efter bara några dagar. Romerna som bodde i Sverige var svenska medborgare.

1842 införde staten skolplikt I Sverige, vilket innebar att alla svenska barn skulle gå I skolan. År 1943 gav den svenska regeringen ett bidrag på 1500 kr för att starta en skola för romer i Lilla Sköndal.

DIN UPPGIFT ÄR ATT TA REDA PÅ:

  1. Varför startades en skola för romer år 1943? 
  2. Vilka källor använder du för att besvara fråga 1? Använd dig av de källkritiska kriterierna i ditt svar.
  3. Vilka tankar och frågor väcker händelsen hos dig?

För att svara på frågorna har du ett urval av källor. Sätt nu igång med att utforska och tolka källmaterialet.

  • Tips! Vid sidan av varje källa finns olika hjälpfunktioner. Använd dessa så blir uppgiften lättare att lösa. Lycka till!

 

Källor om Lägerskolan 1943

folder-icon

Artiklar ur tidningar

data-item-icon
play-icon listen-icon

Zigenarhövding skriver till konungen

data-item-icon
play-icon listen-icon

Första zigernarskolan avslutad

data-item-icon
play-icon listen-icon

Singoallas sorgbarn i folkhemmet

folder-icon

Rapporter & brev

data-item-icon
play-icon listen-icon

Brev till konungen

data-item-icon
play-icon listen-icon

Brev till Folkskoledirektionen

data-item-icon
play-icon listen-icon

Rapport till Svensk zigenarmission

folder-icon

Statlig utredning

data-item-icon
play-icon listen-icon

Zigenarna & skolfrågan

data-item-icon
play-icon listen-icon

Kapitel 6. Skolfrågan

folder-icon

Fotografier

data-item-icon
play-icon listen-icon

Elever i skolan

data-item-icon
play-icon listen-icon

Elev som läser

Om samtiden 1943

Romer

Romer är en av de största minoriteterna i Europa, men har inget eget land. Romer har levt i Europa i över tusen år. Ursprungligen kommer de från Indien och talar ett språk som är besläktat med andra indiska språk och som på svenska brukar kallas romani, romska, romanes eller romani chib. Historiskt har romsk-talande ofta benämnts ”zigenare” av majoritetsbefolkningen. I Sverige idag används ordet romer för att täcka in flera olika grupper med likartad kultur och historia. Stereotyperna om, och fördomarna mot romer har varit många och romer har genom historien utsatts för diskriminering, förföljelse och mord.

Diskriminering och förföljelse

Den diskriminering, förtryck och förakt som många romer vittnar om som en del av vardagen, har en lång och skamfylld historia. Romer har under lång tid utsatts för kränkningar och förföljelse, inte minst i samband med rasbiologins kategoriseringar av ”oönskade grupper” under 1900-talet. Många romer har bittra erfarenheter av att ha blivit bortjagade från sina boplatser och att bli utslängda från klassrum, bara på grund av sin etniska tillhörighet. Analfabetismen, det vill säga att inte kunna läsa eller skriva var bland romerna därför mycket hög. Det blev i sin tur ett hinder för att få jobb och därmed möjlighet till fast bostad.

Lägerskolan & Stiftelsen svensk zigenarmission

Under sommaren 1943 startade Otto Sundberg, redaktör och frikyrkopastor, en skola i det romska lägret i Lilla Sköndal som ligger i utkanten av Stockholm. Skolan fick då 1500 kr i stöd från den svenska regeringen. Stiftelsen svensk zigenarmission bildades 1945 av Otto Sundberg tillsammans med flera kristna organisationer. Stiftelsens syfte var att utifrån sin kristna grund jobba för att romerna skulle få det bättre. Stiftelsen fortsatte från 1945 och framåt att bedriva lägerskolverksamhet bland Sveriges romer. Lärarna som stiftelsen anställde för att undervisa i skolorna var kristna. Deras uppdrag var förutom att undervisa också att rapportera till stiftelsen om hur romerna levde. Stiftelsen upplöstes 1963. 

Källor: David Sjögren; Att undervisa de andra, Studier av lärarrapporter från den ambulerande zigenarskolan mellan 1946 och 1958. Nationalencyklopedin.