Vilka var Kirunasvenskarna?

Begreppet "Kirunasvenskar" är egentligen något missvisande då de svenskar som emigrerade till Sovjetkarelen kom från många olika håll i Sverige. Begreppet kommer framför allt från namnet på de mappar som Utrikesdepartementet har i sina arkiv.

En majoritet av dessa Sovjetemigranter var dock från Kiruna och begreppet är användbart då denna historiska situation diskuteras.

  1. De första svenska Sovjetpionjärerna anlände till Karelen 1923. Det var en grupp på 30 personer, bestående av fabriksarbetare och deras familjer från Hallstavik och Nacka, i Stockholmstrakten.
  2. Nästa grupp var från Kiruna i Norrbotten, varav många var gruvarbetare som blivit av med sitt arbete genom kommunens nedskärningar.
  3. Den tredje gruppen bestod av svenskar och finländare som tidigare varit bosatta i de skandinaviska emigrationssamhällena i USA och Kanada. De var drabbade av den stora fattigdom som följde den amerikanska börskraschen 1929.
     

Berättelserna är nedtecknade av journalisten Kaa Engberg 2006. Texter är redigerade 2013.