Kurs i Oslo om Förintelsen i Norge under andra världskriget

onsdag 1 september 2021, kl. 11:00 till kl. 16:00 - Oslo

Tyvärr är denna fortbildning fullbokad, så även reservlistan. Välkommen att ta del i någon av våra andra fortbildningar som du hittar här.

På grund av coronaviruset är kursen framflyttad, ett nytt datum kommer bestämmas så snart när läget runt pandemin tillåter. Du som sedan tidigare har fått information om att du är antagen eller uppsatt på reservlista behåller din plats, och kommer via mejl få besked om när nytt datum bestämts. 

I samarbete med kulturinstitutionen Voksenåsen bjuder Forum för levande historia in lärare till en kurs i Oslo med omnejd för att studera ockupationen av och Förintelsen i Norge under andra världskriget.

Boende och seminarier sker på Voksenåsens hotell. Under resan besöker vi minnesplatser och museer som arbetar med andra världskriget och Förintelsen.

Kurs och boende på Voksenåsen (två nätter) samt måltider och inträden är kostnadsfria. Deltagaren bokar och bekostar själv sin resa till och från Oslo.

Syfte

Syftet med kursen är att stärka deltagarna i arbetet med att undervisa om andra världskriget och Förintelsen, med kopplingar till frågor om historiebruk, mänskliga rättigheter och demokrati. Kursen ger också underlag och idéer för att deltagaren ska kunna genomföra studieresor med sina elever.

Historisk bakgrund

Norge ockuperades den 9 april 1940 av Nazityskland. En händelse som kom att innebära stort lidande för befolkningen och som påverkade hela det norska samhället under de kommande fem åren kriget varade och ända in i våra dagar. Särskilt utsatta var de norrmän som hade judiskt påbrå. Ungefär halva den judiska befolkningen deporterades och dog i Förintelsen. Endast ett fåtal återvände med livet i behåll till Norge. Av de som klarade sig undan deportation flydde nästan alla till Sverige.

Utmärkande för ockupationen av Norge var den dubbla påverkan som fanns i landet. Först och främst blev Norge satt under tyskt styre, ledd av rikskommissarie Josef Terboven. Han hade fått fullmakt av Hitler att styra landet på ett diktatoriskt sätt. Terbovens arbete var att ge den tyska ockupationsmakten stabilitet och legitimitet. Som ett led i detta såg den tyska ockupationsmakten att det var en fördel att norrmän tog del i att styra landet.

Från den 25 september 1940 blev det norska nazistiska partiet Nasjonal Samling (NS) det enda tillåtna partiet i Norge. Hela statsapparaten blev omorganiserad genom en ”Nyordning” som innebar att NS fick kontroll över alla norska departement. I februari 1942 blev ledaren för NS, Vidkun Quisling, norsk regeringschef med titeln ”ministerpresident”. I praktiken innebar det att myndigheterna i Norge blev åtskilda i två delar: en tysk och en norsk. När NS hade fått mer makt passade de på att genomföra en nationalistisk revolution av det norska civilsamhället. Som medborgare ställdes man inför valet att anpassa sig, göra motstånd eller bli medlöpare till ockupationsmakten.

Med utgångspunkt i dessa perspektiv vill vi visa på möjligheter att utveckla sin undervisning om andra världskriget, Förintelsen, historiebruk, demokrati och mänskliga rättigheter. I kursen kommer vi också att diskutera dagens hot mot demokratin med utgångspunkt i attentaten på Utöya och de norska regeringskvarteren 22 juli 2011.

Kostnad och upplägg

Kurs, boende på Voksenåsen (två nätter) måltider och inträden på museer är kostnadsfria. Deltagaren bokar och bekostar själv sin resa till och från Oslo och ansvarar för att finnas på plats på Sveriges ambassad i Oslo, då programmet startar.

Programmet avslutas i Trandumskogen. Transport till Gardermoens flygplats och Oslo Sentral sker med buss. Bussen ankommer till Gardermoens flygplats.

OBS! Ej utnyttjad plats, debiteras med 4 000 kr.

Tid och plats

När: onsdag 1 september 2021, kl. 11:00 till kl. 16:00
Var: Oslo
För vem: Lärare i samhällskunskap och/eller historia på högstadiet, gymnasiet eller folkhögskola, som vill utveckla sin undervisning om demokrati och mänskliga rättigheter med utgångspunkt i historia och är intresserade av studieresor som pedagogiskt verktyg.
Anmälan:

Anmälan görs i formuläret längre ner på sidan.

Ange i fältet "övrigt" om du har eventuella allergier, intolerans för födoämnen eller särskilda behov av tillgänglighetsanpassning.

Begränsat antal platser. Först till kvarn gäller.

Övrig information

Kontaktperson för frågor om resan är Stefan Andersson.
Tyvärr är fortbildningen redan fullbokad, och så även reservlistan. 

 

 

Denna aktivitet är fullbokad