Kunskap om hbtqi och likvärdigt bemötande

Välkommen till en webbfortbildning för dig som jobbar i offentlig sektor, till exempel på en myndighet eller i en kommun.

Fortbildningen ger kunskap om hbtqi-personers levnadsvillkor historiskt och i dag och det offentligas uppdrag att främja hbtqi-personers rättigheter och möjligheter. Du får exempel på hur du kan bemöta invånare på ett likvärdigt sätt, oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck.

Hbtqi står för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Det är ett samlingsbegrepp för människor som på olika sätt bryter mot normer om sexuell läggning och kön.

Innehåll och upplägg

Fortbildningen består av sju avsnitt och ett kunskapstest, som du ser i boxarna här under. Avsnitten innehåller filmer, ljuddramer om bemötandesituationer samt faktatexter.

Starta kursen med knappen här eller gå direkt till ett avsnitt via boxarna. Fortbildningen tar cirka 90 minuter att göra. Alla avsnitt innehåller reflektionsfrågor och du bestämmer själv hur mycket tid du avsätter för dessa.

Fortbildningen är kostnadsfri och kan genomföras när som helst – när du har tid.