Till innehåll

Samråd om Demokratistegen

Välkommen på samråd via Zoom den 13 oktober kl. 10–12.

Tack för att du vill ge synpunkter på testversionen av Demokratistegen! Inför samrådet ber vi dig fundera på bland annat följande frågor:

  • Är modellen som helhet begriplig och användbar för verksamma inom skola och folkhögskola?
  • Är de sju stegen i modellen genomförbara för verksamma inom skola och folkhögskola?
  • Hur fungerar enkäter till elever, deltagare och personal som verktyg för kartläggning och underlag för analys?
  • Är Demokratistegens samling av metoder och material användbara och tydligt strukturerade? Har du tips på metoder och material som du saknar?
  • Är det tydligt hur handledningen fungerar?
  • Framgår det tydligt hur innehållet på myndigheternas webbplatser kompletterar varandra?
  • På vilket sätt är Demokratistegen relevant för att stärka demokratiarbetet?
  • Hur kan testversionen av Demokratistegen utvecklas för att vara användbar i praktiken?

Anmälan

Samrådet för forskare hålls via Zoom den 13 oktober kl. 10–12. Efter anmälan får du en bekräftelse via e-post som innehåller möteslänken.