Till innehåll

Arbeta vidare

Här får du förslag på hur ni kan arbeta med att förebygga och motverka rasism mot samer på er skola.

När ni jobbat med stödmaterialets två första delar är det dags att gå vidare till nästa steg. Ni kan ta er an det fortsatta arbetet på olika sätt.

Om begreppet rasism i stödmaterialet

När ni arbetar med stödmaterialet är det viktigt att komma ihåg att rasism kan uttryckas på olika sätt och nivåer, såväl individuellt som strukturellt, och att rasism omfattar föreställningar och handlingar som både kan vara medvetna och omedvetna.

Digitala kurser

Följande digitala kurser kan vara ett redskap för att komma vidare/djupare antingen i mindre grupp eller hela personalen tillsammans:

    Svåra frågor i klassrummet

    Även om rubriken indikerar att det är i klassrummet svåra frågor ofta förekommer så är stora delar av kursen även behjälplig utanför klassrummet och därmed även för er som inte undervisar.

      Att motverka rasism i förskolan och skolan

      Kursen har ett brett perspektiv och förslag på olika metoder för att identifiera, förebygga och motverka rasism.