Till innehåll

Demokrati­stegen

Vill din skola få en tryggare skolmiljö och stärkta demokratiska förmågor? Läs mer om Demokratistegen - en ny arbetsmodell för skolan och folkbildningen.

När samhället tampas med demokratiska utmaningar är skolan och folkbildningen en viktig kraft. I Demokratistegen arbetar ni systematiskt med frågor om demokrati och mänskliga rättigheter utifrån de behov ni har i verksamheten. Genom att följa Demokratistegens sju steg gör ni ett kollegialt utvecklingsarbete som rör både skolmiljön och undervisningen. Ni kan exempelvis öka tryggheten genom att förbättra arbetet mot antisemitism och andra former av rasism eller utveckla undervisningen för att stärka kritiskt tänkande. Demokratistegen kan också komplettera annat pågående arbete inom trygghet, likabehandling och arbetsmiljö. Hela skolan är med i arbetet.

För vem?

Demokratistegen vänder sig till grundskolan, gymnasiet, vuxenutbildningen och folkhögskolan. Under 2025 ska modellen anpassas till förskolan, studieförbund och de anpassade skolformerna.

Det här är Demokratistegen

Kom igång med Demokratistegen

  Till Demokratistegens arbetsmodell

  Skapa konto, logga in och kom i gång med Demokratistegen från Skolverkets utbildningsplattform. Här bokar ni även handledning.

   Till Demokratistegens resursbank

   Få förslag på material för att arbeta demokratistärkande, exempelvis filmer, webbkurser, metodmaterial eller undervisningsmaterial.

    Webbinarium: Så fungerar Demokratistegen

    Allt du behöver veta för att komma igång med arbetsmodellen på din skola eller folkhögskola. Inspelat den 22 maj 2024.
    En grupp vuxna samarbetar tillsammans vid ett bord.

    Så går det till

    Ni arbetar med Demokratistegen på Skolverkets och Forum för levande historias webbplatser.

    På Skolverkets utbildningsplattform vägleds ni genom modellens sju steg. Här finns bland annat stöd för att kartlägga ert nuläge och identifiera era utvecklingsområden. Här på Forum för levande historias webbplats finns Demokratistegens resursbank där ni hittar material till era demokratistärkande insatser och aktiviteter.

    En vuxen kvinna och man sitter vid ett bord och diskuterar. De har varsin anteckningsbok och post it-lappar.

    Förutsättningar

    Att arbeta med Demokratistegen tar ca 2–3 terminer och bör sedan utvärderas.

    Rektor är den som fattar beslut om att arbetet med Demokratistegen ska ske. Ledningen behöver sedan utse en arbetsgrupp med personal som tillsammans med rektor kan avsätta tid att leda, planera och koordinera arbetet. Arbetsgruppen driver arbetet och hela verksamheten deltar, så som personal, elever eller deltagare.

    Handledning

    Under arbetet med Demokratistegen kan ni boka handledning utifrån era behov. Ni kan också boka handledning om ni har frågor inför beslut om att börja använda Demokratistegen i ert utvecklingsarbete.

    Skolverket handleder skolor och Forum för levande historia handleder folkhögskolor. Bokning sker på Skolverkets utbildningsplattform.

    Vi kan ge stöd genom modellens alla sju steg eller hjälpa er att i resursbanken hitta lämpliga arbetssätt och material för de områden ni behöver utveckla. Handledning sker i ett digitalt möte i upp till 60 minuter. Under mötet samtalar vi om era frågor och vilka behov av handledning ni har. Det kan resultera i uppföljande möten eller handledning genom samtliga sju steg.

    Tre vuxna står och sitter i en korridor och diskuterar.

    Kom igång

    För att inleda arbetet med Demokratistegen skapar du ett konto och loggar in på Skolverkets utbildningsplattform där modellens sju steg finns.

    Illustration av två fötter som går uppför en trappa

    Resursbanken

    I Demokratistegens resursbank finns förslag på material som ni kan använda för att arbeta demokratistärkande inom de områden ni behöver utveckla.

    Demokratistegens sju steg

    En abetsmodell i form av en cirkel indelade i sju steg

    Demokratistegens arbetsmodell består av sju steg. Bild: Skolverket

    Du når vägledningen till modellens sju steg på Skolverkets webbplats, men här kan du läsa om vad varje steg innehåller.

    Planerar du att arbeta med Demokratistegen?

    Vi som utvecklat Demokratistegen

    Demokratistegen har utvecklats av Skolverket och Forum för levande historia på uppdrag av regeringen. Uppdraget ingår i Sveriges åtaganden efter Malmö Internationella Forum för Hågkomst av Förintelsen och Bekämpande av Antisemitism 2021. Utgångspunkt i utvecklingen är kunskaper och erfarenheter från arbetet med det norska konceptet Dembra (Demokratisk beredskap mot rasism, antisemitism och antidemokratiska attityder) och Europarådets ramverk om utbildning för aktivt medborgarskap, RFCDC (Reference Framework of Competences for Democratic Culture).

    Relaterat

     Kompetensutveckling för dig som arbetar med utbildning

     Självstudiekurser, föreläsningar, seminarier & endagskurser för dig som arbetar med utbildning.

      Demokrati

      På våra faktasidor om Demokrati hittar du allt från definition och historia till filmade panelsamtal och undersökningar.