Till innehåll

Stärk era kunskaper

Här finns texter om islamofobi och om islam och muslimer i Sverige som ger er en gemensam faktagrund att stå på inför det fortsatta arbetet med stödmaterialet.

  Om islam och muslimer i Sverige

  Nästan alla världens olika uttryck för islam finns representerade i dagens Sverige. Här kan du läsa om islam och muslimer i Sverige.

   Vad är islamofobi?

   Fördomsfulla och fientliga attityder mot muslimer eller personaler som antas vara muslimer kallas islamofobi och är en form av rasism. Läs mer om dess uttryck här.

   Om begreppen rasism och islamofobi i stödmaterialet

   När ni arbetar med stödmaterialet är det viktigt att komma ihåg att rasism kan uttryckas på olika sätt och nivåer, såväl individuellt som strukturellt, och att rasism omfattar föreställningar och handlingar som både kan vara medvetna och omedvetna.