Till innehåll

Rättsstatens principer

Här finns material om rättsstatens principer kopplat till utbildningsverksamheter såsom vad lagen säger om demokrati och utbildning och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deltagare har.

Vad innebär rättsstatens principer?

Vad säger lagen om skolans värdegrund? Hur ska lagar tillämpas och hur kan regler utformas lokalt inom olika verksamheter? För att demokratin ska fungera krävs att demokratiskt fattade beslut får konsekvenser och efterlevs och gäller lika för alla. Därför är det en nödvändighet att en demokrati också är en rättsstat där lagar och regler gäller.

Välj material

 • Informationsmaterial
 • Stöd i arbetet

Disciplinära och andra särskilda åtgärder enligt 5.kap. skollagen – juridisk vägledning

En juridisk vägledning som syftar till att stödja huvudmän, rektorer, lärare och annan skolpersonal när det gäller befogenheter som personalen har och de åtgärder som får vidtas enligt 5.kap skollagen (2010:800).

Skolverket

 • Stöd i arbetet

Ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero

Ett stöd i arbetet för att arbeta med ordningsregler som ett verktyg för att främja studiero.

Skolverket

 • Stöd i arbetet

Personalens befogenhet att ingripa fysiskt i skolan – juridisk vägledning

En juridisk vägledning som syftar till att öka kunskapen och förståelsen för regelverket kring fysiska ingripanden i skolan.

Skolverket

 • Film

Betyg och betygskriterier

Filmer till dig som är elev och vill ha information om hur det går till när lärare sätter betyg.

Skolverket

 • Film

Lärares rättigheter och skyldigheter

En film som behandlar de juridiska aspekterna i kontakten med elever. Och om lärarens ansvar vid riktigt farliga situationer.

UR

 • Film

Ordning och arbetsro i klassrummet

En film där några pedagoger och experter visar hur man kan jobba för att skapa arbetsro i klassrummet.

UR

 • Informationsmaterial
 • Metodmaterial

Utbildningsmaterial och handledningar

Utbildningsmaterial och handledningar som är framtagna av polisen och polismuseet.

Polismuseet

 • Informationsmaterial

Att komma till Sverige

Samhällsorientering om vad som ligger till grund för Sveriges demokrati.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

 • Undervisningsmaterial

Det nya landet

En simuleringsövning där en skolklass befinner sig på en öde ö. Ett nytt land och en grundlag måste utformas. Men vilka rättigheter ska gälla?

Amnesty