Till innehåll

Identitet och tillhörighet

Här finns material som kan användas för att arbeta med identitet och tillhörighet, såsom att ta hänsyn till minoriteter.

Vad innebär identitet och tillhörighet?

Vad är skillnaden mellan demokrati och majoritetens diktatur? Hur skyddas minoriteter i demokratin? Utbildning fyller en viktig funktion för att hjälpa elever och deltagare att få kunskaper om och förståelse för hur de själva är en del av samhället. Det kan bland annat handla om att skapa förståelse för olika identiteter och grupptillhörigheter som finns i samhället

Välj material

 • Film

När vi ställs mot dom

En kort film som är tänkt att väcka tankar och starta samtal.

Forum för levande historia

 • Film

Klassens Z

En film om en romsk elev som döljer sin identitet för sina klasskamrater, vänner och lärare.

UR

 • Kunskapshöjande

Sajten minoritet.se

En webbplats om de nationella minoriteternas språk, kultur och historia.

Sametinget

 • Webbkurs

Sveriges minoritetspolitik

Del 1 i en webbkurs. Del 1 ger en kort introduktion till minoritetslagen och vad den innebär i praktiken.

Sametinget och Länsstyrelsen Stockholm

 • Webbkurs

Sveriges fem nationella minoriteter

Del 2 i en webbkurs. Del 2 ger kunskap om Sveriges nationella minoriteter.

Sametinget och Länsstyrelsen Stockholm

 • Faktabroschyr

Nationella minoriteter – kultur, språk, identitet: bevara – utveckla

Hur tänker nationella minoriteter själva kring sin nationella minoritetstillhörighet? I broschyren får du ta del av ett antal personliga berättelser.

Sametinget och Länsstyrelsen Stockholm

 • Faktabroschyr

Fem familjer

Hur är det att tillhöra en nationell minoritet och hur ser olika generationer på sin nationella minoritetsidentitet? I broschyren delar fem familjer med sig av personliga berättelser om språk, kultur och identitet.

Sametinget och Länsstyrelsen Stockholm

 • Podd

Samernas historia

En podd om hur samer diskriminerats genom historien.

UR

 • Metodmaterial

Min sverigefinska historia

En film om Lova-Li och Wilma och deras sverigefinska arv.

UR

 • Metodmaterial

Almas tornedalska historia

En film om Alma och hennes tornedalska historia.

UR

 • Metodmaterial

Min judiska historia

Dokumentärfilm om judarnas historia i Sverige skildrad genom 14-åriga Rebeckas berättelse.

UR

 • Metodmaterial

Romernas historia 1900-tal

Fyra filmer som handlar om hur det var att leva och växa upp som rom i Sverige under 1900-talet.

UR

 • Film

Den undangömda transhistorien

En film om människor som brutit mot föreställningen om kön.

UR

 • Film

Rätten att leva som andra

En film om hur inställningen till personer med normbrytande funktionsvariationer varierat genom historien.

UR

 • Film

Nationalstaten

En film om föreställningarna om Sverige och vad som är svenskt.

UR

 • Kunskapshöjande

Religionsfrihet och demokrati

En faktasida som berör frågor gällande religionsfrihet och demokrati.

Myndigheten för stöd till trossamfund

 • Skriftserie

Skriftserie om trossamfund och religionsfrågor

En skriftserie som ger aktuell, korrekt och uppdaterad information om trossamfund och religionsfrågor i Sverige.

Myndigheten för stöd till trossamfund

 • Metodmaterial

Oavsett kön?

Handbok för hur kommuner, myndigheter och regioner kan arbeta med jämställdhet på ett transinkluderande sätt. Kan läsas av alla som är intresserade av jämställdhet men riktar sig till dig som har ett jämställdhetsuppdrag i offentlig verksamhet.

RFSL

 • Fakta för barn och unga

Jag och min identitet

Många unga hör av sig till BRIS för att prata om identitetsfrågor. Här finns information om ämnen inom det området, samt vägar till stöd.

Bris