Till innehåll

Minoritet i historien

Rapporten "Minoritet i historien” undersöker den svenska allmänhetens kunskaper om de nationella minoriteternas historia och dess inställning till historisk rättvisa.

Om rapporten

Rapporten "Minoritet i historien” undersöker den svenska allmänhetens kunskaper om de nationella minoriteternas historia och dess inställning till historisk rättvisa. I rapporten analyseras också eventuella samband och tas hänsyn till olika påverkansfaktorer som till exempel kön, utbildningsnivå, ålder, historieintresse och boendeort.

Rapporten är baserad på resultatet från webbintervjuer med 3101 personer genomförda av Kantar Sifo våren 2020.

Rapportförfattare

Rapportförfattare är Oscar Österberg, historiker och forskningssamordnare vid Forum för levande historia.

Ladda ner

Minoritet i historien (PDF) (öppnas i nytt fönster)

Relaterat

    Kunskapsöversikt om erfarenheter av rasism

    En översikt av kunskap om människors erfarenheter av rasism i kontakt med svenska myndigheter och andra offentliga verksamheter.

      Fakta om rasism

      Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.