Till innehåll

Demokratistegens resursbank

Här får du som arbetar med Demokratistegen förslag på material som är användbara när ni gör era insatser och aktiviteter. Innehållet är utvalt för att passa skolor och folkhögskolor.

Välkommen till Demokratistegens resursbank

Här finns material från både myndigheter och civilsamhället. Ni hittar till exempel poddar, filmer, utbildningsmaterial och webbkurser. Välj själv hur ni vill kombinera materialen som kan användas både av personal och i arbetet med elever och deltagare.

Vilka arbetssätt vill ni utveckla?

Hitta material om hur ni kan arbeta med att skapa en demokratisk kultur:

  Skapa goda relationer

  Stöd för att utveckla goda relationer mellan elever, deltagare och personal.

   Föra demokratiska samtal

   Stöd för att ge elever, deltagare och personal goda förutsättningar att föra demokratiska samtal.

    Hantera kontroversiella och svåra frågor

    Stöd för att hantera frågor som väcker starka känslor och skapar spänningar i samhället.

     Samverka med det omgivande samhället

     Stöd för att samverka med externa aktörer som finns i det omgivande samhället.

     Vilka teman vill ni jobba med?

     Hitta material som passar de behov ni har identifierat:

      Trygghet och tillit

      Arbeta med att skapa en trygg miljö utan diskriminering, kränkningar, mobbning, våld, trakasserier eller andra former av otrygghet.

       Identitet och tillhörighet

       Arbeta med inkludering, hbtqi, nationella minoriteter, mångfald, interkulturellt perspektiv, representation och sammanhållning.

        Jämlikhet och jämställdhet

        Arbeta med frågor som rör genus, könsidentitet, socioekonomisk status samt för att motverka diskriminering och sexuella trakasserier.

         Mänskliga rättigheter

         Arbeta med yttrandefrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, Barnkonventionen.

          Rättsstatens principer

          Arbeta med frågor som kopplar till rättsstaten och medborgarskap, såsom rättsstatens principer, rättssäkerhet, likhet inför lagen, medborgerliga skyldigheter och ordningsregler.

           Inflytande och delaktighet

           Arbeta med demokrati i praktiken, såsom demokratiska samtal och arbetsformer, uppnå elevdelaktighet och anordna skolval.

            Kritiskt tänkande

            Arbeta med källkritik, konspirationsteorier, faktaresistens, propaganda och indoktrinering.

             Motverka rasism och intolerans

             Arbeta med att motverka antisemitism, islamofobi, rasism mot samer, antiziganism, afrofobi, transfobi, homofobi, bifobi, funkofobi, gruppfientlighet, mikroaggressioner.

              Försvara demokratin

              Arbeta med frågor om korruption, populism, våldsbejakande extremism och terrorism.

               Se allt material

               Här hittar du allt material som finns i resursbanken.

               Vill du veta mer om Demokratistegen?

                Detta är Demokratistegen

                Här kan du läsa mer om Demokratistegen och hur ni kommer igång med Demokratistegen. Demokratistegen är till för skolor och folkhögskolor som vill stärka och utveckla sitt arbete med demokrati och mänskliga rättigheter.