Lagerlokalen i Kravica

De män som inte flytt till FN-basen Potočari hade hållits tillfångatagna på olika platser runt om Srebrenica, på fotbollsplaner, i skolors gymnastiksalar, stora hangarer eller lagerlokaler. Männens identitetshandlingar brändes upp tillsammans med deras tillhörigheter. Framför ögonen på FN-soldaterna kördes männen till ett antal olika avskilda platser.

En av de platser dit de infångade männen fördes var en lagerlokal i Kravica, nära Bratunac. Den 13 juli 1995 fördes över tusen personer till lagerlokalen, med buss eller till fots från de platser där de tillfångatagits. Vittnen har berättat om hur lagerlokalen bombades och utsattes för skottlossning. Av de personer som befann sig i lokalen överlevde bara ett fåtal. Efteråt berättade vittnen om hur kropparna efter männen som dödats lagts bakom en kulle och täckts med jord.

Klipp 1: Vittnesmål vid ICTY om händelserna i lagerlokalen i Kravica.

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.