Vad hände i Srebrenica?

Förberedelse och upptrappning

År 1993 pågår kriget runt om Srebrenica och stadens befolkning och de muslimer som flytt dit är helt omringade av serbiska styrkor. Situationen för civilbefolkningen förvärras hela tiden. På grund av Srebrenicas utsatta läge bestämmer FN att staden ska göras till en safe area, ett skyddat område. Det betyder, enligt FN:s resolution 819 och 836, att området ska hållas fritt från väpnade attacker. Befolkningen ska skyddas och FN skickar dit en fredsbevarande styrka bestående av 300 soldater.

Deras uppdrag är att se till att det skyddade området respekteras, men eftersom de inte är ett stridsförband är de varken tillräckligt många eller tillräckligt utrustade för strid. Det visar sig snart att det skyddade området inte respekteras av vare sig Bosnien-Hercegovinas armé eller av den bosnienserbiska armén. Thomas Karremans som är överstelöjtnant i den holländska fredsbevarande FN-styrkan noterar att den bosnienserbiska armén kommer allt närmare staden.

Ursprunglig text och research: Youth Initiative for Human Rights.
Anpassad text på Svenska: GR Utbildning, Forum för levande historia.
Publicerad 2012.