Vad hände i Srebrenica?

Förberedelse och upptrappning

Under 1993 pågick kriget runt om Srebrenica, stadens befolkning och de muslimer som flytt dit var helt omringade av serbiska styrkor. Situationen för civilbefolkningen förvärrades hela tiden. På grund av Srebrenicas utsatta läge bestämde FN att staden skulle göras till en ”safe area”, en skyddad zon. Det betydde, enligt FN:s resolution 819 och 836, att området skulle hållas fritt från väpnade attacker. Befolkningen skulle skyddas och FN skickade dit en fredsbevarande styrka bestående av 300 soldater.

Uppdraget var att se till att den skyddade zonen respekterades, men eftersom styrkan inte var ett stridsförband hade de för få soldater och var inte tillräckligt utrustade för strid. Det visade sig snart att den skyddade zonen inte respekterades av vare sig Bosnien-Hercegovinas armé eller av den bosnienserbiska armén. Ledningen för den holländska fredsbevarande FN-styrkan noterade att den bosnienserbiska armén kom allt närmare staden.

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.