Till innehåll

Triumftorget – poesi och motstånd

På Triumftorget i centrala Moskva står en staty över författaren Vladimir Majakovskij (1893–1930), som efter sin död av Stalin utsåg till sovjetepokens störste poet. Under sovjettiden hette torget Majakovskijtorget och blev i början av 1960-talet en samlingsplats för poeter och oliktänkande.

Den här sidan ingår i faktamaterialet Brottsplats Moskva, som berättar om platser i Moskva som är kopplade till terrorn och förtrycket i Sovjetunionen.

En staty av Vladimir Majakovskij blickar ut över Triumftorget.

Statyn av Vladimir Majakovskij blickar ut över Triumftorget. Foto: Ann Wikström.

Statyn av Majakovskij invigdes under högtidliga former den 28 juni 1958. Efter att den officiella ceremonin avslutats startade spontana poesiuppläsningar utanför programmet, något som på den tiden betraktades som en mycket en rebellisk handling. Ungdomar och studenter började sedan att regelbundet samlas vid Majakovskijstatyn för att läsa sina egna dikter och dikter av förbjudna poeter som Gumiljov, Tsvetajeva, Pasternak, Mandelstam och Achmatova. Torget och statyn blev en mötesplats för unga likasinnade, för vilka läsningarna och mötena skapade en liten sfär av frihet och oberoende kultur. Snart började man förutom dikterna även att tala om politik och sprida texter genom samizdat, ”egenutgivning”. Många av dem som samlades här blev sedan en del av den sovjetiska dissidentrörelsen.

Från myndigheternas sida kunde man naturligtvis inte acceptera dessa icke-sanktionerade möten, utan började snart agera för att stoppa dem. Man körde bland annat med snöplogar eller andra maskiner på torget kring statyn för att hindra deltagarna att samlas. Säkerhetstjänsten KGB skickade dit ungdomar från Komsomol, kommunistpartiets ungdomsförbund, som störde mötena, provocerade och misshandlade deltagarna och släpade iväg med dem till polisen. Studenter som deltog i mötena stängdes av från universiteten, och andra deltagare avskedades från sina arbeten.

I oktober 1961, inför kommunistpartiets 22:a kongress, beslöt makten att rensa upp en gång för alla. Uppläsningarna förbjöds officiellt, och organisatörerna och de mest aktiva deltagarna arresterades enligt lagparagrafen ”antisovjetisk agitation och propaganda”. Tre av aktivisterna bakom uppläsningarna dömdes senare till lägerstraff på upp till sju år.

1965 försökte en ny generation av unga poeter, som bildat den oberoende litterära gruppen SMOG, återuppliva traditionen med poesiuppläsningar vid Majakovskijstatyn. Gruppen, som också gav ut sina texter i samizdat och krävde konstnärlig frihet, drabbades genast av myndigheternas förföljelser och upplöstes snart.

Allt sedan 1960-talet har Majakovskijtorget fortsatt att vara en symbol för medborgarprotester och även en av de traditionella platserna i Moskva för fredliga protestmöten – så också idag, även om torget nu fått tillbaka sitt gamla namn – Triumftorget.

Adress

Triumfalnaja plosjtjad (Триумфальная площадь)

Metro: Majakovskaja (Маяковская)

Sidan uppdaterades senast 2023-06-12.

Relaterat

  Hitta undervisningsmaterial om kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

   Forskningsöversikt: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer

   En kartläggning från 2008 av olika perspektiv på kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

    Vittnesmål från kommunistiska regimers brott mot mänskligheten

    I Forum play hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från kommunistiska regimer.