Till innehåll

Demokrati

Du lever i en demokrati. Har du tänkt på hur det påverkar dig och ditt liv? På arbetet, i skolan och i vardagen? Demokratin ger oss många fri- och rättigheter men den ställer också krav. Den får aldrig tas för given för det händer att antidemokratiska rörelser växer och får stöd.

Historien visar att förvandlingen från demokrati till diktatur kan komma smygande, steg för steg. När stegen väl har tagits är det svårt att backa tillbaka. Demokratin är fantastisk men komplicerad. Här kan du läsa mer om vad demokrati betyder, dess framväxt i Sverige och lyssna på röster och berättelser om demokrati.

Definition och historia

  Vad är demokrati?

  Demokrati betraktas ibland i motsats till diktatur. Tolkningar och synsätt kan vara många. Läs mer om hur vi definierar demokrati och lyssna på röster om demokrati.

   Vem är folket i demokratin?

   Ordet demokrati betyder folkstyre. Men frågan om vilka "folket" är som bör styra i demokratin är ett återkommande dilemma.

    Demokratins framväxt i Sverige

    Se en tidslinje över hur demokratin växt fram i Sverige och lyssna till berättelser om från personer som i olika tider inte fått ta vara en del av demokratin.

    Att leva demokrati

    Demokrati är inte bara ett sätt att styra ett samhälle utan också en livsform eller "en kultur" där värden som frihet, jämlikhet och respekt präglar samhället. Vad krävs då och vilka utmaningar det innebär det?

     Podden Demokratin och du

     Följ med i en serie samtal med forskare och experter som arbetar med demokratifrågor.

      Om samtal i en demokrati

      Vårt offentliga samtal vilar på yttrandefrihet som utgör grundvalen i en levande demokrati. Här kan du läsa om hur yttrandefrihet, hatbrott och en mångfald av röster påverkar vårt offentliga samtal.

       Delaktighet och tillit

       Delaktighet och tillit i samhället påverkar invånares deltagande i demokratin. Här kan du lära dig mer om faktorer som påverkar tillit och delaktighet.

       Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

       Ur den svenska grundlagen

       Rapporter och undersökningar om demokrati

        Enkätundersökning om svåra frågor i klassrummet

        Hur vanligt är det att lärare möter svåra och kontroversiella frågor i klassrummet och vilka är dessa frågor? För att ta reda på detta beställde Forum för levande historia en undersökning som genomfördes av Kantar Public i augusti 2021.

         Propaganda - en antologi om påverkan

         En rapport som belyser exempel på propagandans genomslag i de nazityska och sovjetiska diktaturstaterna under 1930- och 1940-talen.

          Är skolan demokratifrämjande?

          En rapport från 2019 som sammanfattar forskningsläget om kopplingen mellan utbildning och demokratiska färdigheter.

           Toleransens mekanismer: en antologi

           Forskare från olika ämnesområden har undersökt vad det mångtydiga begreppet "tolerans" betyder, såväl i teorin som i praktiken.

           Panelsamtal och seminarier om demokrati i Forum Play

            Speltid - 1:11:23

            Nätet och demokratin, hot eller möjlighet?

            Genom sociala medier finns möjligheten att blixtsnabbt skapa genomslag för allt från idéer till protester. Samtidigt kan nätet vara ett hot när det gäller hot, hat och rasism. Hur påverkar nätet demokratin?
             Speltid - 1:23:27

             Kvinna och journalist med livet som insats

             Den afghanska journalisten Najwa Alimi tilldelas årets Per Anger-pris, svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati, för sin kamp för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter.
              Speltid - 1:09:27

              Ska man tala med extremister?

              Yttrandefriheten försvarar rätten att göra sig hörd och att bli publicerad även när de åsikter som framförs är oförenliga med vårt samhälles grundläggande värderingar. Men betyder det att alla åsikter ska få ta plats i det offentliga samtalet?
               Speltid - 1:03:31

               Grumlighetens retorik - så påverkar språket demokratin

               Hur påverkar språkbruket i det offentliga samtalet oss och vår demokrati? Den tysk-judiske språkvetaren Victor Klemperer (1881–1960) kartlade med risk för sitt eget liv nazisternas och Nazitysklands språk.
                Speltid - 1:03:18

                Är skolan verkligen demokratifrämjande?

                Under ett seminarium diskuteras innehållet i rapporten "Vad har skolan för betydelse för utvecklingen av demokratisk kompetens?"
                 Speltid - 1:02:13

                 När samtalen tystnar

                 Yttrandefrihet är grundläggande för demokratin, men var går gränserna? Ett samtal om att uttrycka åsikter och om vilket samtalsklimat vi skapar tillsammans. När ställs yttrandefriheten på prov och vad kan vi lära oss av tidigare tillfällen då den kolliderat med andra friheter?
                  Speltid - 1:10:46

                  När förtroendet brister

                  Hur påverkas demokratins motståndskraft av tilliten i samhället? Ett samtal om hur det ser ut med delaktigheten och samhällsengagemanget idag? Vad kan vi se för utveckling över tid och vad ser vi för framgångsfaktorer framöver? 
                   Speltid - 1:06:25

                   När vi ställs mot dom

                   Demokrati betyder folkstyre. Hur har begreppet ”folket” använts historiskt och hur vad betyder det idag? Ett samtal om vilka som inkluderas och exkluderas, om rädslan för ”massorna” och misstron mot ”eliten”.
                    Speltid - 1:02:56

                    Hur mår demokratin?

                    Ett samtal om demokratins utmaningar och möjligheter i Sverige idag. Vad ser vi för tendenser i omvärlden? Vilka är hoten och hur kan vi dra lärdomar från historien?
                     Speltid - 18:17

                     Föreläsning om skolans värdegrund

                     Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag. Om skolans demokratiuppdrag och arbetet mot rasism.

                     Undervisningsmaterial

                     Här hittar du undervisningsmaterial om demokrati.

                      Demokrati pågår

                      Demokrati pågår är ett digitalt undervisningsmaterial för åk 4-6. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.

                       Demokratiska samtal

                       Hur ska vi prata med varandra för att olika åsikter ska kunna rymmas i en demokrati? I det här undervisningsmaterialet får dina elever ta ställning i svåra demokratiska frågor och samtidigt öva sin samtalskompetens.

                        Samtalskort om demokrati

                        Bör yttrandefriheten ha gränser? Vad menas med ”folket”? Frågorna på de här korten lyfter frågor om demokrati i vardagslivet och samhället.

                         Dembra

                         Forum för levande historia erbjuder stöd och kompetensutveckling till skolor som vill genomföra demokratistärkande utvecklingsarbete.

                          Uppdrag: Demokrati

                          10 workshoppar för klassrummet i åk 9 till åk 3 på gymnasiet. Workshoparna utvecklar elevernas kunskap och reflektion om samhällsfrågor. Demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter problematiseras utifrån historiska händelser och levnadsöden.

                          Utställningar om demokrati

                           Utskrivbar utställning: Leve demokratin!

                           Demokratin har fallerat många gånger. I dessa misslyckanden finns lärdomar. För att fatta kloka beslut i dag måste vi ha kunskap om vad som har hänt i historien. Det här är en utställning du kan skriva ut och sätta upp själv, för att visa på till exempel ditt bibliotek eller i din skola.

                           22

                           sep

                           25

                           jan

                            Demokrati pågår

                            Demokratin är fantastisk men komplicerad! Den tar inga raka vägar och blir nog aldrig riktigt färdig. Och det är vi tillsammans som kan göra den bättre och starkare. Visas på Västerbottens museum i Umeå.

                            14

                            mar

                            23

                            feb

                             Barn har också rättigheter!

                             Barnkonventionen gäller här och nu, för alla barn, också i Sverige. Det krävs kloka och modiga människor som vågar stå upp för lika rättigheter i takt med att våra samhällen förändras. Välkommen till en utställning om att arbetet för barnets mänskliga rättigheter aldrig tar slut. Visas på Malmö museum

                              Utskrivbar utställning: Från demokrati till diktatur – steg för steg

                              En tidslinje över hur Hitler och nazisterna genomförde ett stegvis men obevekligt avskaffande av demokratin. Händelserna i Tyskland 1933 visar tydligt varför demokratin ständigt måste förklaras och försvaras.

                              Relaterat

                               Hitta fakta om alla våra ämnesområden

                               Här hittar du fakta om våra olika ämnesområden.

                                Fakta om mänskliga rättigheter

                                FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna är okränkbar och odelbar. Det är ännu långt kvar innan alla människors mänskliga rättigheter respekteras i världen. Här kan du lära dig mer om mänskliga rättigheter.

                                 Rapporter och böcker

                                 Här hittar du publikationer vi ger ut. De flesta av titlar berör på olika sätt demokrati.