Fortsatt folkmord under pilkorsarna

De ungerska fascisterna, Pilkorsarna, tog över makten den 15 oktober 1944 från Horthy-regimen. Under perioden därefter och fram till februari 1945 mördade Pilkorsarna ytterligare 10-15 000 judar samt hundratals romer i Ungern genom massavrättningar. Resultatet av Förintelsen i Ungern innebar att cirka 570 000 judar mördades, vilket motsvarade 70 % av Ungerns judiska befolkning, och att cirka 12 000 romer mördades, vilket motsvarade cirka 10 % av Ungerns romska befolkning. 

Texterna om Folkmordspolitik i Ungern är skrivna av fil.dr. Anders Blomqvist och senast uppdaterade 27 augusti 2015

Källor och litteratur

Bársony, János and Ágnes Daróczi (eds), Pharrajimos: The Fate of the Roma During the Holocaust, New York 2008.

Braham, Randolph, The Politics of Genocide: The Holocaust in Hungary, Detroit 2000.

Vági, Zoltán, László Csősz och Gábor Kádár, The Holocaust in Hungary: Evolution of a Genocide, Lanham 2013.

Vidare läsning och fördjupning

För vidare läsning och fördjupning se exempelvis:

Blomqvist, Anders E. B., Economic Nationalizing in the Ethnic Borderlands of Hungary and Romania. Inclusion, Exclusion and Annihilation in Szatmár/Satu-Mare 1867–1944, avh., Stockholm 2014, se e-bok (su.diva-portal.org/smash/get/diva2:753257/FULLTEXT01.pdf)

Palosuo, Laura, Yellow Stars and Trouser Inspections. Jewish Testimonies from Hungary 1920-1945, avh., Uppsala 2008, se e-bok: urn:nbn:se:uu:diva-8482