Samtalsserie 2019: Yttrandefrihetens gränser

I en tid då demokratin sätts på prov både i Sverige och i omvärlden är syftet med höstens samtalsserie att bidra till en ökad förståelse för hur det egentligen står till med demokratin i dag. Varje tillfälle innebär fördjupande och utforskande samtal med ett flertal paneldeltagare, däribland Kajsa Klein, Lena ten Hoopen och Ola Larsmo.

Nedan kan du se samtalen i efterhand.
 

Nätet och demokratin, hot eller möjlighet?

Genom sociala medier finns möjligheten att blixtsnabbt skapa genomslag för idéer och protester. Hur påverkar nätet påverkar demokratin? Läs mer.
 

Kvinna och journalist med livet som insats. Möt årets Per Anger-pristagare, Najwa Alimi

Den afghanska journalisten Najwa Alimi tilldelas årets Per Anger-pris, svenska regeringens internationella pris för mänskliga rättigheter och demokrati, för sin kamp för yttrandefrihet och kvinnors rättigheter. Läs mer.
 

Ska man tala med extremister?

Yttrandefriheten försvarar rätten att göra sig hörd och att publicera sig även när de åsikter som framförs är oförenliga med vårt samhälles grundläggande värderingar. Men betyder det att alla åsikter ska beredas plats i det offentliga samtalet? Läs mer.
 

Grumlighetens retorik - så påverkar språket demokratin

Den tysk-judiske språkvetaren Victor Klemperer (1881–1960) kartlade med risk för sitt eget liv nazisternas och Tredje rikets språk. Hur påverkas vi av språkbruket i det offentliga samtalet idag? Läs mer.