Onlinekurs: Att motverka rasism i förskolan och skolan

I samarbete med Natur & Kultur erbjuder vi onlinekursen Att motverka rasism i förskolan och skolan tillsammans med forskarna; Emma Arneback och Jan Jämte.

Kursen ger kunskap och perspektiv som hjälper dig i det dagliga antirasistiska arbetet. Lär dig om:

  • förskolans och skolans uppdrag att motverka rasism
  • att förstå och analysera rasism
  • olika arbetssätt för att motverka rasism
  • metoder och kartläggningsstrategier att använda i det dagliga arbetet.

Du får kunskap, kartläggningsverktyg och metoder att använda i det dagliga arbetet för en likvärdig pedagogisk verksamhet. Utöver en teoretisk inramning innehåller kursen filmade föreläsningar, fallstudier och diskussionsuppgifter, övningar och didaktiska förslag att använda individuellt eller kollegialt.

Kursen består av sex moduler som innehåller filmade föreläsningar, övningar och diskussionsuppgifter. Total filmtid är ca 2,5 timmar fördelat på 14 filmer.  Förutom filmtid tillkommer tid för övningar, diskussionsuppgifter och fördjupningsmaterial.

Kursen vänder sig till blivande och verksamma lärare, förskollärare och rektorer i förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning, men är också relevant för huvudmän.

Från 2 december 2020 är kursen kostnadsfri och har uppdaterats med länkar till klassrumsmaterial och annat stödmaterial från Forum för levande historia.

Under 2021 kommer kursen uppdateras med filmade samtal om att motverka rasism i olika skolformer, som till exempel i vuxenutbildningen. Dessa blir tillgängliga hösten 2021.

Emma Arneback är lektor i pedagogik och har en bakgrund som gymnasielärare i samhällskunskap och historia. I sin forskning intresserar hon sig för värdefrågor i olika utbildningskontexter, med ett specifikt fokus på rasism och antirasism i skolan.

Jan Jämte är doktor i statsvetenskap och lektor i samhällskunskap vid Örebro universitet, med en bakgrund som journalist och gymnasielärare i samhällskunskap och mediekunskap. Han har forskat om olika former av arbete för att motverka rasism, både i det civila samhället och inom skolan.

Du hittar kursen här (öppnas i nytt fönster).