Film 1 med samtalsfrågor

Gör övningen så här:

  • Se filmen.
  • Samtala efteråt om synintryck och tolkningar som leder till stereotypa uppfattningar och förväntningar.

Samtalsfrågor:

  • Vilka roller kommer fram i kommentarerna, vad förväntar sig sjuksköterskorna?
  • Situationen kan ses som toppen av ett isberg. Det som är ovanför vattenytan är synligt. Det som är under vattenytan är osynligt. Samtala om det synliga och det hörbara ovanför ytan som leder lett till fördomar. Vad finns under ytan?
  • Detta kan upplevas som vardagsrasism – att ständigt bli utsatt för fördomar, trots att personerna förmodligen inte alls behöver bära på rasistiska åsikter. Hur är det att ständigt mötas av missförstånd, misstolkningar och antaganden som inte stämmer? Om du skulle ständigt bli ifrågasatt, hur skulle du reagera då?
  • Hur kunde sjuksystrarna hanterat situationen annorlunda?