2016: Abdullah al-Khateeb


"Jag är inte ens säker på att jag kommer att leva om fem eller tio år. Men jag är säker på att jag kommer att fortsatt att jobba för det jag tror på och använda alla de icke-vålds metoder som står i min makt."

Sedan upproret mot diktaturen i Syrien inleddes 2011 har Abdullah al-Khateeb blivit en allt starkare röst för de fredliga protesterna för demokrati och mänskliga rättigheter.

Listan över brott mot mänskliga rättigheter i Syrien är lång. Det handlar, förutom dödande och tortyr, om sexuella övergrepp, kidnappningar och tvångsförflyttningar. Alla i konflikten, Assadregimens styrkor, IS och Nusra-fronten anklagas för att ha begått dessa brott.

Det uppskattas av FN att över 400 000 personer har dödats och att minst sex och en halv miljon människor har flytt sina hem. 

Den 27-årige människorättsaktvisten har klarat sig undan två kidnappningsförsök och nyligen skottskadades han i ett attentat riktat mot honom.

Intervju med Abdullah al-Khateeb

Hur startade ditt engagemang för mänskliga rättigheter?

– Det var ingen särskild händelse som låg till grund för mitt engagemang, snarare en rad händelser som jag bevittnat i Mellanöstern och Nordafrika. Framför allt är det kvinnor och barn som drabbas av de systematiska kränkningarna.

Abdullah verkar främst i stadsdelen Yarmuk i Damaskus, där över 200 000 palestinska flyktingar bodde innan den folkliga resningen mot Assad-regimen.

Hans arbete sträcker sig över en rad olika områden. Urbant jordbruk för att få fram mat, psykosocialt stöd till barn och ungdomar som drabbats av kriget och utbildning av unga människorättsaktivister i södra Damaskus.

Abdullah lever under konstant hot och måste hålla sig gömd.

Hans far har fängslats av Assad-regimen på grund av sonen aktivism.

Vad tänker du om Per Anger-priset?

– Jag tror att priset kommer att ha en mycket positiv inverkan på mina ytterst utmattade och energitömda kollegors engagemang. Personligen hoppas jag verkligen att priset, med den internationella exponering det ger mig, också kommer att minska risken för att min far mördas i syriska regimens fängelse.

Redan som 17-åring började Abdullah al-Katheeb arbeta med mänskliga rättigheter. Först som ideell medarbetare för fritidsaktiviteter vid SOS-Barnbyar i Damaskus.

Abdullah är också en av grundarna av Palestinian League for Human Rights – Syria, ett nätverk som övervakar och dokumenterar palestinska flyktingars situation i Syrien.

Var får du din styrka och drivkraft från?

– Det finns många källor som inspirerar mig i min beslutsamhet och ger hopp. Glädjen när jag ser barn delta i sommarklubben och får möjlighet att vistas i barnvänliga/säkra områden.

I Södra Damaskus försöker Abdullahs mamma och yngre bror att överleva belägringen.

Abdullah dokumenterar ständigt det som sker runt honom. Dels för det ska fungera som framtida vittnesmål men även som ett sätt att uthärda den fruktansvärda situationen.

Har du någonsin tänkt på att ge upp?

– Jag kan inte förneka att frestelsen att ge upp, drabbat mig flera gånger. Dessa tankar är alltid närvarande, särskilt de gånger då gruppmedlemmar och vänner har dödats.

Hur ska villkoren för de mänskliga rättigheterna i Syrien bli bättre i framtiden?

– Jag anser att högsta prioritet är att åtala krigsförbrytare och de som begått brott mot mänskligheten i en internationell domstol. Förutom att öka stödet till människorättsgrupper och människorättsförsvarare är det viktigt att fortsätta att bjuda in aktivister till internationella sammankomster, där de i anföranden kan leverera förstahandsvittnesmål om vad detta krig gör med dem!

Hur tror du att dina och dina kollegors situation kommer att se ut om fem till tio år?

– I början av revolutionen hade vi en hel del hopp och drömmar. De förluster som syrierna måste uthärda är bortom förståelse för vem som helst. Mina personliga förluster kommer att förändra mitt liv för alltid, men den här verkligheten kommer också stärka mig att fortsätta göra det jag gör. Jag tror verkligen att ett liv som inte levs efter principerna om rättvisa och rättigheter, inte är värt att leva.

 


Forum för levande historia vill härmed framhäva att intervjuerna är byggda på pristagarnas egna vittnesmål. Det är inte en objektiv faktaredogörelse från myndighetens sida.


Abdullah al-Khateeb fick Per Anger-priset 2016 och han nominerades av Internationella Jurist Kommissionen, ICJ- Sverige.

Per Angerpris-juryns motivering

Abdullah al-Khateeb tilldelas priset för hans modiga kamp för de mänskliga rättigheterna och för den humanitära rätten i Syrien. Mitt i ett pågående krig och i skärselden mellan stridande parter dokumenterar han övergrepp, medlar mellan olika etniska grupper och gör sig till talesman för de mest utsatta. Med livet som insats verkar han i Per Angers anda.


Abdullah al-Khateeb arbetar med Palestinian League for Human Rights – Syria, är ett nätverk som övervakar och dokumenterar palestinska flyktingars situation i Syrien med syfte att främja statslösa palestiniers rättigheter.


Mer information om Syrien

Utrikesdepartementets rapport om mänskliga rättigheter i Syrien

UNHCR

Human Rights Watch

Läs också:

Intervjun med Abdullah al-Khateeb publicerades 2016-10-17 och är skriven av Forum för levande historia.