Om Per Anger

Per Johan Valentin Anger föddes den 7 december 1913 i Göteborg. Efter en juridikexamen 1939, erbjöds han praktiktjänst på den svenska beskickningen i Berlin.

Per Anger anlände till krigets Tyskland i januari 1940. Genom olika kontakter nåddes den svenska legationen av vittnesuppgifter om en förestående tysk invasion av Danmark och Norge. En invasion som också eventuellt gällde Sverige. Per Anger fick uppdraget att skicka krypterade varningsmeddelanden till Sverige. Varningar som endast föranledde mycket begränsade svenska mobiliseringsåtgärder. Den 12 juni 1942 förordnades Per Anger till legationssekreterare vid den svenska beskickningen i Budapest. När Tyskland invaderade Ungern våren 1944 upplevde han den dramatiska förändringen från relativ fred och relativt välstånd till ett öppet förtryck. Ett förtryck som tog sitt mest extrema uttryck i deportationen av den judiska befolkningen till Auschwitz.

Per Anger initierade det svenska arbetet i Budapest att rädda så många som möjligt undan förföljelse. Han började med att dela ut svenska provisoriska pass, handlingar utan formell legitimitet, som fungerade som en slags dokumentation inför myndigheterna och kom att skydda många. Arbetet fortsatte under allt farligare omständigheter tills den ryska armén ockuperade landet. Efter kriget var Per Anger mycket engagerad i att finna Raoul Wallenberg, övertygad som han var att denne satt i rysk fångenskap.

Under sin diplomatiska karriär var Per Anger bland annat ambassadör i Australien och Kanada.

Den 25 augusti 2002 dog Per Anger i Stockholm, 88 år gammal.