Nationalism och historiebruk

Vad är det som gör att det är så lätt att med historiens hjälp övertyga både sig själv och andra? Hur kan man själv tänka kring de historiska ”självklarheter” som dyker upp i vardagliga och politiska samtal och som förmedlas i olika medier? Vilken funktion fyller historien för människor i olika sammanhang? Och hur påverkas vi egentligen av den historia vi möter?

Här hittar du texter om historiebruk och nationalism. I texten Offer för historien finns också texter berättade utifrån kroaternas, bosniakernas och serbernas historiemedvetande.

Offer för historien? Exemplet Jugoslavien

”Glöm aldrig din historia!” Denna uppmaning har många fått världen över, inte minst under tider av konflikter och oroligheter. Men vilken historia är det som är “min” och hur förhåller sig den till andras? Läs kroaternas, bosniakernas och serbernas egna historieberättelser.
Offer för historien? Exemplet Jugoslavien

Historia som mening och makt

Historia kan brukas och missbrukas. När historia används i olika sammanhang kan man tala om historiebruk. Historia handlar förstås om det förflutna, men den säger ofta minst lika mycket om den tid som den skrivs i som om den tid den försöker beskriva.
Historia som mening och makt

Nationalismens former

Nationalism är ett tankesystem som bygger på idén om en särskild gemenskap inom nationens gränser. Beroende på vilken föreställning man har om nationalitetens grunder och nationers funktion kommer nationalismen också att ta sig olika former.
Nationalismens former

Läs också:

Texterna ingår i projektet Den livsfarliga historien (2011), skribent Carina Rönnqvist, Samordnare, forskning vid Lärarhögskolan vid Umeå universitet.