Folkmordet i Srebrenica

Srebrenica - berättelsen om ett modernt folkmord

Srebrenica ligger i östra Bosnien, i det som idag är den serbiska delen av Bosnien-Hercegovina, i Republika Srpska. Namnet Srebrenica betyder silver och i området fanns både guld-, silver-, zink- och blygruvor. Srebrenica var också en populär kurort.

Under några dagar i juli 1995 blir staden skådeplats för det värsta folkmordet i Europa sedan Förintelsen. Mellan 7 000 och 8 000 män och unga pojkar mördas systematiskt under några få dagar. Sedan 1993 var Srebrenica en skyddad zon under FN:s beskydd men FN visade sig inte vara tillräckligt skydd mot den anfallande bosnienserbiska armén.

Idag är Srebrenica nästan en spökstad, många av husen är fortfarande övergivna och hopplöshet och brist på framtidstro präglar den lilla staden.

Efter ett folkmord är det många som ställer sig frågan; hur kunde det hända. FN var där, världen såg vad som skedde, ändå mördades så många människor på så kort tid i en process som var både planlagd och systematiskt. Men det hände, och därför måste vi minnas, både för offrens skull, och för den kunskap som utgör grunden för att det inte ska kunna hända igen. På en annan plats. I en annan tid.

De här sidorna ger möjlighet att fördjupa sig i de skeenden som föregick folkmordet i Srebrenica, vad som hände under dessa ödesdigra dagar och vad som hänt efteråt.

Det här är berättelsen om folkmordet i Srebrenica, om de där dagarna i juli 1995 då det som inte fick ske, ändå sker.

Ursprunglig text och research: Youth Initiative for Human Rights
Anpassad text på Svenska: GR Utbildning, Forum för levande historia.
Publicerad 2012.