Folkmordet i Srebrenica

Srebrenica - berättelsen om ett modernt folkmord

Srebrenica ligger i östra Bosnien, i det som idag är den serbiska delen av Bosnien-Hercegovina, i Republika Srpska. Namnet Srebrenica betyder silver och i området fanns både guld-, silver-, zink- och blygruvor. Srebrenica var också en populär kurort.

Under några dagar i juli 1995 blir staden skådeplats för ett omfattande folkmord, det första i Europa sedan Förintelsen. Över 8 300 män och unga pojkar mördas systematiskt under några få dagar. Sedan 1993 hade Srebrenica varit en frizon under FN:s beskydd, men FN visade sig inte vara tillräckligt skydd mot den anfallande bosnienserbiska armén.

Många lämnade Srebrenica efter massakern, många av husen är fortfarande övergivna och hopplöshet och brist på framtidstro präglar den lilla staden.

Efter ett folkmord är det många som ställer sig frågan; hur kunde det hända. FN var där, världen såg vad som skedde. Ändå mördades så många människor på så kort tid i en process som inleddes spontant, och sedan utfördes systematiskt.

Det här är berättelsen om folkmordet i Srebrenica, om de där dagarna i juli 1995 då det som inte fick ske, ändå skedde. Vi måste minnas, både för offrens skull, och för den kunskap som ligger till grund för att det inte ska hända igen.

På de här sidorna ges möjlighet att fördjupa sig i de skeenden som föregick folkmordet i Srebrenica, vad som hände under dessa ödesdigra dagar och vad som hänt efteråt.

Ursprunglig text och research av Youth Initiative for Human Rights. Svensk text 2012 av GR utbildning och Forum för levande historia. Uppdaterad och faktagranskad 2021 av historikern Christian Axboe Nielsen, Århus universitet.