Sovjet – ett samhälle byggt på terror och kategorisering

Terror inledde det kommunistiska styret i Sovjet och kom därefter att prägla styrelseskicket under mer än 70 år. Brotten mot mänskligheten begicks mot många olika grupper. Terrorn riktades både mot regimens politiska motståndare, mot socioekonomiska kategorier som ”kapitalister”, ”borgare” och ”kulaker” och mot etniska grupper. Den som en gång hade förklarats tillhöra en viss kategori stämplades för livet. Kategoritänkandet styrde behandlingen av människor: individerna dömdes efter vilken kategori de ansågs tillhöra, inte efter vilka handlingar de hade begått eller inte begått.

Läs också:

Texten Sovjet – ett samhälle byggt på terror och kategorisering är hämtad ur Faktaskriften: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer sida 7 och är skrivna av fil.dr Martin Alm.

Martin Alm är fil.dr och verksam som lärare och forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade vid Lunds universitet år 2003 på avhandlingen ”Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900–1939”. Martin Alm har medverkat i forskningsprojekten ”Kommunistiska regimer” och ”Echoes of the Holocaust”. Bland senare publikationer finns artiklar i antologierna ”Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken” (Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, red., 2004) och ”Kommunismens ansikten. Repression, övervakning och svenska reaktioner” (Anu Mai Köll, red., 2005).


Referenser

Applebaum, Anne, Gulag. De sovjetiska lägrens historia, Stockholm: Norstedts 2004 (översättning Margareta Eklöf)

Brent, Jonathan, och Naumov, Vladimir P., Stalins sista brott. Komplotten mot de judiska läkarna 1948–1953, Nora: Nya Doxa 2004 (översättning Per Lennart Månsson)

Conquest, Robert, Den stora terrorn. Stalins skräckvälde under 30-talet, Stockholm: Prisma 1968

Conquest, Robert, The Nation Killers: The Soviet Deportation of Nationalities, London: Macmillan 1970

Conquest, Robert, The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror-Famine, London: Arrow 1988

Conquest, Robert, The Great Terror: A Reassessment, Oxford: Oxford University Press 1990

Davies, R. W., and Wheatcroft, Stephen G., The Industrialisation of Soviet Russia. 5. The Years of Hunger: Soviet Agriculture, 1931–1933, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2004

Gerner, Kristian, och Karlsson, Klas-Göran, Folkmordens historia. Perspektiv på det moderna samhällets skuggsida, Stockholm: Atlantis 2005

Jensen, Bent, Gulag och glömskan. Rysslands tragedi och västvärldens minnesförlust under 1900-talet, Stockholm: Natur och Kultur 2005

Karlsson, Klas-Göran, Terror och tystnad. Sovjetregimens krig mot den egna befolkningen, Stockholm: Atlantis 2003

Kommunismens svarta bok, Stéphane Courtois (red.), Stockholm: Bokförlaget DN 1999 (översättning Jan Stolpe et al.)

Kostyrchenko, Gennadi, Out of the Red Shadows: Anti-Semitism in Stalin’s Russia, Amherst: Prometheus Books 1995

Kravtjenko, Viktor, Jag valde friheten. En sovjetämbetsmans personliga och politiska upplevelser, Stockholm: Natur och Kultur 1947 (översättning Nils Holmberg och Alf Åberg)

Lugovskaja, Nina, Jag vill leva! En skolflickas dagbok under Stalintiden, Stockholm: Wahlström och Widstrand 2004 (översättning Magnus Dahnberg)

Malia, Martin, The Soviet Tragedy: A History of Socialism in Russia, 1917–1991, New York: Macmillan 1994

Muggeridge, Malcolm, “The Soviet and the Peasantry: An Observer’s Notes. II: Hunger in the Ukraine”, Manchester Guardian 27/3 1933

Pipes, Richard, Russia under the Bolshevik Regime, 1919–1924, London: Harvill 1994

Pipes, Richard (ed.), The Unknown Lenin: From the Secret Archive, New Haven: Yale University Press 1996

Pipes, Richard, Den ryska revolutionen, Stockholm: Natur och Kultur 1997 (översättning Staffan Skott)

Pristavkin, Anatolij, Ett gyllne moln över Kaukasus, Stockholm: Norstedts förlag 1989 (översättning Lars Erik Blomqvist)

Rubenstein, Joshua, and Naumov, Vladimir P. (eds.), Stalin’s Secret Pogrom: The Postwar Inquisition of the Jewish Anti-Fascist Committee, New Haven: Yale University Press 2001

Sjalamov, Varlam, Skovelmästaren. Berättelser från Kolyma, Stockholm: Ruin 2003 (översättning Nils Håkanson)

Solzjenitsyn, Aleksandr, Gulag-arkipelagen 1918–1956. Ett försök till konstnärlig studie, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1974–1976 (översättning Hans Björkegren,
Sven Vallmark)

Vaksberg, Arkadij, Skjut de galna hundarna! Berättelsen om Stalins åklagare Vysjinskij och hans tid, Stockholm: Norstedts 1990 (översättning Hans Björkegren)

Vaksberg, Arkadij, Stalin Against the Jews, New York: Alfred A. Knopf 1994