Kirunasvenskarna

Arbetslösheten och fattigdomen var stor i Sverige under 1920-talet. Inspirerade av den ryska revolutionen 1917 drömde många om arbete och ett bättre liv i det nya Sovjet. När Kommunistpartiet ordnade visum och lovade en privilegierad tillvaro i Karelen var det många, framförallt från Kiruna, som reste. Men vid ankomsten blev verkligheten en helt annan.

Emigrationen till sovjetiska Karelen hade dels en ideologisk bakgrund men var framför allt en lösning född ur fattigdom och desperation. Tusentals svenskar krävde att de svenska myndigheterna skulle hjälpa till med att ordna arbetsmöjligheter i Sovjet. Då regeringen sade nej blev det svenska kommunistpartiet den förmedlande länken, trots varningar om att ännu svårare förhållanden väntade.

Här får vi möta Mary, Alice och Thelma som fått sina liv präglade av föräldrarnas emigration till Karelen. Deras berättelser om svält, arbetsläger och mord är nedtecknade av journalisten Kaa Engberg 2006.

Berättelserna är nedtecknade av journalisten Kaa Engberg 2006. Texter är redigerade 2013.