Kina – Systematisk utrensning av motståndare

Med Kina nådde kommunismen Asien. Särskilt under 1960- och 1970-talen blev Kina ett andra centrum för världskommunismen och en inspirationskälla för flera kommunistiska rörelser. Efter inbördeskrigets slutfas åren 1946–1949 besegrade kommunisterna, med Mao Zedong i ledningen, nationalistpartiet vars ledare var Chiang Kai-shek. Efter maktövertagandet år 1949 började systematiska utrensningar av dem som skulle kunna motsätta sig kommunistpartiets makt. Utrensningar och åsiktspåverkan genomfördes framför allt genom så kallade ”kampanjer”. Liksom i Sovjetunionen riktade sig terrorn förutom mot politiska motståndare i hög grad mot socioekonomiska kategorier som ”borgare” och ”godsägare”. I ännu högre grad än i Sovjetunionen stämplades människor på grund av sin härkomst och förföljdes och diskriminerades för vad de var, inte för något de gjort. Under antihögerkampanjen som inleddes 1957 lockades kritiker fram under parollen ”låt hundra blommor blomma” för att sedan straffas.

År 1958 tog Mao Zedong initiativet till det ”stora språnget framåt”, ett försök att genom massmobilisering av befolkningen forcera fram en industrialisering. Experimentet blev ett katastrofalt misslyckande och ledde till utbredd svält. Med kulturrevolutionen, som varade mellan åren 1966 och 1976, ville Mao avlägsna makthavare som enligt honom hade slagit in på den kapitalistiska vägen. Han ville skapa en ny kultur som skulle passa i ett socialistiskt samhälle. Tusentals människor dödades och miljoner fängslades eller förvisades. Effekten av utrensningar och tumult var att statsförvaltningen föll samman och landet hamnade i ekonomiskt kaos. Mao måste låta armén ingripa och återställa ordningen. Efter Mao Zedongs död bytte Kina linje och började experimentera med marknadsekonomiska reformer. Krav på införande av demokrati har dock hittills avvisats, vilket bl.a. händelserna vid Himmelska fridens torg 1989 demonstrerade.

Läs också:

Texten Kina – Systematisk utrensning av motståndare är hämtad ur Faktaskriften: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer sida 45, och är skrivna av fil.dr Martin Alm.

Martin Alm är fil.dr och verksam som lärare och forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade vid Lunds universitet år 2003 på avhandlingen ”Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900–1939”. Martin Alm har medverkat i forskningsprojekten ”Kommunistiska regimer” och ”Echoes of the Holocaust”. Bland senare publikationer finns artiklar i antologierna ”Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken” (Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, red., 2004) och ”Kommunismens ansikten. Repression, övervakning och svenska reaktioner” (Anu Mai Köll, red., 2005).


Referenser

Barnouin, Barbara, och Changgen, Yu, Ten Years of Turbulence: The Chinese Cultural Revolution, London och New York: Kegan Paul International 1993

Chan, Alfred L., Mao’s Crusade: Politics and Policy Formation in China’s Great Leap Forward, Oxford: Oxford University Press 2001

China’s Cultural Revolution, 1966–1969: Not a Dinner Party, Michael Schoenhals (ed.), Armonk, N.Y., och London: M. E. Sharpe 1996

Kommunismens svarta bok, Stéphane Courtois (red.), Stockholm: Bokförlaget DN 1999 (översättning Jan Stolpe et al.)

MacFarquhar, Roderick, The Origins of the Cultural Revolution. 1: Contradictions Among the People 1956–1957, Oxford: Oxford University Press 1974

MacFarquhar, Roderick, The Origins of the Cultural Revolution. 2: The Great Leap Forward 1958–1960, Oxford: Oxford University Press 1983

MacFarquhar, Roderick, och Schoenhals, Michael, Mao’s Last Revolution, Cambridge, Massachusetts, och London: The Belknap Press of Harvard University Press 2006

Ruo-wang, Bao (Jean Pasqualini) och Chelminski, Rudolph, Prisoner of Mao, London: André Deutsch 1975

Schoenhals, Michael, Saltationist Socialism: Mao Zedong and the Great Leap Forward 1958, Skrifter utgivna av Föreningen för orientaliska studier 19, Stockholm: Stockholms universitet 1987

Ten Years of Madness: Oral Histories of China’s Cultural Revolution, Feng Jicai (ed.), San Francisco: China Books 1996

Teiwes, Frederick C., med Sun, Warren, China’s Road to Disaster: Mao, Central Politicians, and Provincial Leaders in the Unfolding of the Great Leap Forward, 1955–1959, Armonk, N. Y., och London: M. E. Sharpe 1999

The Chinese Cultural Revolution as History, Joseph Esherick, Paul G. Pickowicz och Andrew G. Walder (eds.), Stanford: Stanford University Press 2006

The Chinese Cultural Revolution Reconsidered: Beyond Purge and Holocaust, Kam-yee Law (ed.), Houndmills, Basingstoke, och New York: Palgrave Macmillan 2003

Weatherley, Robert, Politics in China Since 1949: Legitimizing Authoritarian Rule, New York: Routledge 2006

Wu, Harry, och Wakeman, Carolyn, Bitter Winds: A Memoir of My Years in China’s Gulag, New York: John Wiley & Sons 1994