Kambodja – Fyra års terrorvälde med mord och svält

Bland kommunistiska regimers brott mot mänskligheten, står de röda khmerernas regim i Kambodja, åren 1975–1979, för de mest extrema. Enligt beräkningar dog mellan 1,5 och 1,7 miljoner människor, eller 20 procent av befolkningen, under de knappt fyra åren genom direkta avrättningar och svält orsakad av regimens politik. Handlingar som också förekom i Sovjetunionen och Kina drogs här till sin spets. Befolkningen delades in i ”goda” och ”onda” kategorier, där de senare saknade rättigheter i det nya samhället. Grupper som inte ansågs ha någon plats i idealstaten – intellektuella, borgare, vissa etniska och nationella minoriteter – utsattes för förföljelser.

Den kambodjanska regimen föredrog att mörda sina fiender snarare än att spärra in dem. Städerna tömdes på folk och regimen tvångsförflyttade miljoner människor dit den behagade. Utrensningarna inom partiet blev också mer omfattande än någon annanstans. När Vietnam invaderade Kambodja hade regimen redan till stor del förtärt sig själv.

Läs också:

Texten Kambodja – Fyra års terrorvälde med mord och svält är hämtad ur Faktaskriften: Brott mot mänskligheten under kommunistiska regimer sida 71 och är skrivna av fil.dr Martin Alm.

Martin Alm är fil.dr och verksam som lärare och forskare vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Han disputerade vid Lunds universitet år 2003 på avhandlingen ”Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel. Svenska berättelser om USA åren 1900–1939”. Martin Alm har medverkat i forskningsprojekten ”Kommunistiska regimer” och ”Echoes of the Holocaust”. Bland senare publikationer finns artiklar i antologierna ”Historien är nu. En introduktion till historiedidaktiken” (Klas-Göran Karlsson och Ulf Zander, red., 2004) och ”Kommunismens ansikten. Repression, övervakning och svenska reaktioner” (Anu Mai Köll, red., 2005).


Referenser

Chandler, David, A History of Cambodia, andra reviderade
upplagan, Boulder, Colorado, och Oxford: Westview Press, A Division of HarperCollins Publishers 1996

Chandler, David, Brother Number One: A Political Biography of Pol Pot, andra reviderade upplagan, Boulder, Colorado, och London: Westview Press, A Member of the Perseus Books Group 1999
Chandler, David, Voices from S-21: Terror and History in Pol Pot’s Secret Prison, Berkeley och Los Angeles: University of California Press 1999

Children of Cambodia’s Killing Fields: Memoirs by Survivors, compiled by Dith Pran; Kim DePaul (ed.), New Haven: Yale University Press 1997

Dy, Kamboly, A History of Democratic Kampuchea (1975–1979), Phnom Penh: Documentation Center of Cambodia 2007

Hinton, Alexander Laban, Why Did They Kill? Cambodia in the Shadow of Genocide, Berkeley och Los Angeles: University of California Press 2005

Kiernan, Ben, The Pol Pot Regime: Race, Power, and Genocide in Cambodia under the Khmer Rouge, 1975–79, New Haven: Yale University Press 1996

Kommunismens svarta bok, Stéphane Courtois (red.), Stockholm: Bokförlaget DN 1999 (översättning Jan Stolpe et al.)

Short, Philip, Pol Pot: The History of a Nightmare, London: John Murray, A Division of Hodder Headline 2004

Ung, Loung, First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers, New York: HarperCollins Publishers 2000