Hans Eduard Szybilski

Apelbergsgatan 36

Hans Eduard Szybilski var tysk jude och föddes 1907 i Elberfeld i Tyskland. Han vistades i Sverige under två perioder åren 1936–38 och ansökte om uppehållstillstånd flera gånger. Under en tid bodde Hans Szybilski på Apelbergsgatan 36 i Stockholm. I sin ansökan uppgav Hans Szybilski att han riskerade åtal för ”rasskändning” eftersom han varit förlovad med en icke-judisk kvinna.

Under en kort period hade Hans Szybilski uppehållstillstånd i Sverige men tvingades lämna landet innan den första januari 1939. Han fick uppehållstillstånd i Finland, men nekades komma tillbaka till Sverige i juni 1939. Kort därefter häktades Hans Szybilski i Finland på grund av falska rykten om att han var spion.  

Hans Szybilski utlämnades till Tyskland av finska myndigheter i november 1942 och deporterades från Berlin till Auschwitz i februari 1943 där han mördades.

Till minne av Hans Szybilski finns en snubbelsten på Apelbergsgatan 36 i Stockholm.

Initiativtagare till snubbelstenarna i Stockholm är Forum för levande historia, Föreningen Förintelsens Överlevande och Judiska församlingen i Stockholm. Projektet har genomförts i samarbete med Stockholms stad.

Här hittar du mer information om snubbelstenar.

Källor

Historikern fil dr Olof Bortz har på uppdrag av Forum för levande historia gjort efterforskningar som lett fram till denna information om Hans Szybilski. Källor för efterforskningarna har varit Statens utlänningskommissions arkiv, Sandlerkommissionen samt arkivet och museet Yad Vashem i Jerusalem. Efterforskningarna har gällt personer som uppehöll sig i Stockholm under 1930-och 40-talet på en angiven adress, som utvisades och sedan föll offer för Förintelsen.