Erich Holewa

Kungsholmstorg 6

Erich Holewa var tysk jude och föddes 1896 i Berlin. En av hans bröder flyttade till Stockholm på 1930-talet och Erich Holewa ansökte om uppehållstillstånd i Sverige i augusti 1938. Han bodde då hos brodern och hans familj på Kungsholmstorg 6 i Stockholm. De försökte även få tillstånd för Erichs hustru Lotte och sonen Peter att komma till Sverige. Erich Holewa fick avslag på sin ansökan och tvingades lämna Sverige i september 1938.

Erich Holewa ansökte på nytt om inresetillstånd i Sverige kort därefter, först från Berlin och sedan från Antwerpen i Belgien. I maj 1940 arresterades Erich och sonen Peter på öppen gata av belgisk polis i samband med den tyska invasionen. Lotte blev kvar i Antwerpen medan Erich och sonen Peter fördes till koncentrationslägret Camp de Noé i södra Frankrike. Peter dog i lägret i februari 1942.

Några månader senare överlämnades Erich Holewa till den tyska ockupationsmakten och i augusti 1942 deporterades han till Auschwitz där han mördades. Samma månad deporterades Lotte Holewa från lägret i Malines i Belgien till Auschwitz.

Till minne av Erich Holewa finns en snubbelsten på Kungsholmstorg 6 i Stockholm.

Initiativtagare till snubbelstenarna i Stockholm är Forum för levande historia, Föreningen Förintelsens Överlevande och Judiska församlingen i Stockholm. Projektet har genomförts i samarbete med Stockholms stad.

Här hittar du mer infomation om snubbelstenar.

Källor

Historikern fil dr Olof Bortz har på uppdrag av Forum för levande historia gjort efterforskningar som lett fram till denna information om Erich Holewa. Källor för efterforskningarna har varit Statens utlänningskommissions arkiv, Sandlerkommissionen samt arkivet och museet Yad Vashem i Jerusalem. Efterforskningarna har gällt personer som uppehöll sig i Stockholm under 1930- och 40-talet på en angiven adress, som utvisades och sedan föll offer för Förintelsen.