Curt Moses

Gumshornsgatan 6

Curt Moses var tysk jude och föddes i Breslau i Tyskland 1886. Staden heter numera Wroclaw och ligger i Polen. Curt Moses vistades i Sverige i början av 1930-talet och bodde då hos sin syster och svåger på Gumshornsgatan 6 i Stockholm. Han ansökte om uppehållstillstånd men fick avslag 1936.

I slutet av maj 1937 tvingades Curt Moses lämna landet och åkte då till Danmark och Norge och försökte två gånger komma in i Sverige under 1938. Hans svåger, ingenjör Emanuel Bengtsson, försökte hjälpa honom och vädjade till kungen flera gånger om att Curt Moses skulle få stanna i Sverige.

Curt Moses fick till slut uppehållstillstånd i Lettland i september 1938. Han bodde en tid i Riga och dödades troligen där i juli 1941 under den tyska ockupationen.

Till minne av Curt Moses finns en snubbelsten på Gumshornsgatan 6 i Stockholm.

Initiativtagare till snubbelstenarna i Stockholm är Forum för levande historia, Föreningen Förintelsens Överlevande och Judiska församlingen i Stockholm. Projektet har genomförts i samarbete med Stockholms stad.

Här hittar du mer information om snubbelstenar.

Källor

Historikern fil dr Olof Bortz har på uppdrag av Forum för levande historia gjort efterforskningar som lett fram till denna information om Curt Moses. Källor för efterforskningarna har varit Statens utlänningskommissions arkiv, Sandlerkommissionen samt arkivet och museet Yad Vashem i Jerusalem. Efterforskningarna har gällt personer som uppehöll sig i Stockholm under 1930- och 40-talet på en angiven adress, som utvisades och sedan föll offer för Förintelsen.