Det här är Förintelsens minnesdag

Den 27 januari samlas människor över hela världen i en årlig manifestation. Det är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer – samma datum som förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. År 2023 är det 78 år sedan.

Sedan 2001 har Förintelsens minnesdag varit en nationell minnesdag i Sverige. År 2005 deklarerade FN denna dag som internationell minnesdag. Det är en dag då vi hedrar minnet av alla som mördades under Förintelsen och de som stod emot. En dag för alla som vill uttrycka sitt stöd för alla människors lika värde.

Cirka sex miljoner judar dog i Förintelsen. Också romer och polacker utsattes för folkmord grundade på rasistiska föreställningar. Därutöver förföljde, fängslade och dödade Nazityskland tusentals andra människor, bland annat många funktionsnedsatta och homosexuella.

Efter andra världskriget har många initiativ tagits för att hedra offren och sprida kunskap om nazisternas förföljelser och folkmord för att bidra till att förhindra att något liknande sker igen. Ett sådant initiativ är Förintelsens minnesdag.

På många håll i Sverige genomförs denna dag manifestationer, ceremonier, fackeltåg, föreläsningar, filmvisningar och andra evenemang för att hedra och minnas Förintelsens offer.

Bakgrund

2000 antog ett stort antal länder den så kallade Stockholmsdeklarationen. Det innebar att de förband sig att öka sina ansträngningar att främja utbildning, hågkomst och forskning om Förintelsen, Man åtog sig också att högtidlighålla minnet av Förintelsens offer, att hedra dem som stod emot och att uppmuntra lämpliga former att hålla minnet av Förintelsen levande, inbegripet en årsdag till minne av Förintelsen.