Förintelsen och andra världskriget – faktatext på flera språk

Förintelsen var en unik händelse men väcker frågor som är relevanta i alla tider. Kunskap om de steg som ledde fram till folkmord kan hjälpa oss att förstå varför demokrati är viktigt för att värna de mänskliga rättigheterna.

I den här faktatexten får du lära dig om hur Förintelsen gick till och vägen fram till den. Texten finns på arabiska, somaliska, engelska och svenska.