En antisemitisk konspirationsteori

Förnekandet av Förintelsen är ett internationellt fenomen som främst förekommer i Europa, Australien och Nya Zeeland, Nord- och Sydamerika samt i arabisktalande och muslimska länder.

Det är i grunden en antisemitisk konspirationsteori som har sina rötter dels i den nazistiska propagandan före och under kriget, dels hos grupper och individer utanför Nazityskland, som under kriget avfärdade de växande och alltmer spridda uppgifterna om tyska krigsförbrytelser och systematiska massmord på civila, i synnerhet judar, som ”skräck- och lögnpropaganda”.

Dessa hållningar försvann inte efter krigsslutet år 1945. Relativt tidigt skrevs böcker och pamfletter med sådana budskap, en verksamhet som med tiden växte till en mindre industri. Sedan mitten av 1990-talet har denna propaganda på grund av internets och sociala mediers växande genomslagskraft fått större spridning än någonsin tidigare.

Måltavlan är inte den historiska sakkunskapen utan den breda majoriteten som inte har djupare kännedom om andra världskriget och Förintelsen. Syftet är att få så många som möjligt att tvivla på eller åtminstone bli osäkra på om Nazitysklands massförbrytelser har inträffat. Dessa påstås ha överdrivits kraftigt av judarna eller ”sionisterna” i ekonomiskt och politiskt vinstsyfte. I förnekandets kölvatten väcks antisemitiska idéer och föreställningar till liv, och förtroendet för det demokratiska samhället och dess institutioner undergrävs.

Antisemitismen är i regel uppenbar i förnekarmaterial, men ibland döljs den till exempel bakom allmänt tal om yttrandefrihet, akademisk frihet och att man måste ha rätt att ”ifrågasätta” Förintelsen. Den antisemitiska grunden för verksamheten framträder dock klart om man ger akt på att det endast är mordet på judarna som förnekarna är intresserade av. Judarna eller ”sionisterna” görs ytterst ansvariga för att ha prackat på världen den påstådda bluffen om Förintelsen. Att beskylla romer för att ha hittat på att de mördades i hundratusental av nazisterna fungerar däremot inte. Än mindre att anklaga de funktionsvarierades international för att ha ljugit om de s.k. eutanasianstalterna Grafeneck, Brandenburg, Bernburg, Hartheim, Sonnenstein och Hadamar.

Skälet är att det saknas kulturellt igenkännbara koder för den sortens påståenden. De skulle inte ha någon verkan – eftersom varken romer eller funktionsvarierade tillskrivs förmågan att lura en hel värld.


Lästips och resurser för klassrummet

Antisemitism – då och nu (åk 7-9 och gymnasiet) från Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och Forum för levande historia
Ett informations- och undervisningsmaterial som ger grundläggande kunskaper om antisemitism i historien och i dag, och vad du kan göra för att bemöta antijudiska uppfattningar.

Recommendations for teaching and learning about the Holocaust (2020) IHRA
Den internationella samarbetsorganisationen The International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA), där Sverige är en av medlemsländerna, har utarbetat rekommendationer om hur undervisning av Förintelsen kan utformas.