Till innehåll

Seminarium om rapporten Antisemitism i Sverige

Speltid - 1:30:20

Seminarium om rapporten Antisemitism i Sverige

En man som samtalar.

Antisemitiska attityder och föreställningar minskar i samhället. En lägre andel än tidigare instämmer i antisemitiska påståenden. Det visar en ny kartläggning från Forum för levande historia som jämfört utvecklingen mellan 2005 och 2020. 

De huvudsakliga frågeställningarna i undersökningen handlar om hur utbredda antisemitiska föreställningar och attityder är i den svenska befolkningen och hur utbredningen av sådana föreställningar förändrats mellan år 2005 och 2020. Även samband mellan antisemitiska inställningar och demografiska och andra bakgrundsfaktorer har undersökts. 

Forskarna undersöker tre former av antisemitism: traditionell och Förintelserelaterad antisemitism, Israelrelaterad antisemitism och social distans. De tillför också ett nytt perspektiv genom att använda sig av en elastisk analys, där antalet instämmanden i antisemitiska frågepåståenden ringar in de antisemitiska attitydernas intensitet. 

Rapportförfattare:
Henrik Bachner, filosofie doktor i idéhistoria
Pieter Bevelander, professor i Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER), Malmö universitet
Spelades in den 3 juni 2021.

Relaterat

  Rasism

  Här hittar du allt vårt innehåll om rasism.
   Speltid - 1:18:53

   Frukostseminarium: Antiziganism i historien och idag

   Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?
    Speltid - 1:23:44

    Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag

    Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sapmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin (103 min).