Till innehåll

Seminarium: Historisk rättvisa

Speltid - 1:14:43

Seminarium: Historisk rättvisa

En man med mikrofon.

Vilka är de bärande tankarna bakom historisk rättvisa? Kan historisk rättvisa uppnås, och i så fall hur? Efter andra världskrigets slut har regeringar i många länder initierat olika slags politiska initiativ för att i någon mån försöka gottgöra för övergrepp i det förflutna. Så även i Sverige. Det har handlat om olika former av offentliga ursäkter, sanningskommissioner, särskilda ekonomiska ersättningar och återställande av egendom. Gemensamt för initiativen har varit att de drivs av en idé om historisk rättvisa. Vilka utmaningar och risker finns med dessa initiativ? Och vilka positiva resultat kan de leda till?

I seminariet medverkar etikprofessor Göran Collste vid Linköpings universitet, jurist och minoritetsexpert Kaisa Syrjänen Schaal vid Svenska kyrkan och historiker Klas-Göran Karlsson vid Lunds universitet. Moderator är Oscar Österberg, historiker och forskningssamordnare vid Forum för levande historia. Frukostseminariet anordnas med anledning av Forum för levande historias nya rapport Minoritet i historien. Allmänhetens uppfattningar om sina kunskaper om de nationella minoriteternas historia och dess inställning till historisk rättvisa.

Inspelat i november 2021.

Relaterat

  Rasism

  Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

   Minoritet i historien

   Rapporten "Minoritet i historien” undersöker den svenska allmänhetens kunskaper om de nationella minoriteternas historia och dess inställning till historisk rättvisa.
    Speltid - 1:39:46

    Rasism mot samer

    Tecknarna och författarna Mats Jonsson och Joanna Rubin Dranger samtalar utifrån sina böcker ”När vi var samer” och ”Ihågkom oss till liv”.