Till innehåll

Samtal: Skolan som skulle göra Sápmi svenskt

Speltid - 1:27:00

Samtal: Skolan som skulle göra Sápmi svenskt

Elever som studerar.

De så kallade nomadskolorna på 1900-talet var en del av Sveriges koloniala politik i Sápmi.
Samiska barn skulle fostras och formas som staten ansåg önskvärt. Många fick ärr för livet. Trauman som ärvts i generationer. Om det handlar författaren Ann-Helén Laestadius roman Straff. Men berättelserna från nomadskolan handlar också om motstånd och styrka och väcker frågor om hur historien behöver hanteras idag.

Medverkar gör även Charlotta Svonni som forskat på nomadskolan ur ett läroplansteoretiskt perspektiv och Kaisa Huuva redaktör för antologin När jag var åtta år lämnade jag mitt hem och jag har ännu inte kommit tillbaka som bland annat lyfter fram vittnesmål från samer som gått i nomadskola.

Samtalsledare: Erika Hedenström, Forum för levande historia. Samtalet spelades in den 29 november 2023.

Relaterat

  Fler samtal och seminarier

  Här hittar du samtal och seminarier om rasism, Förintelsen, demokrati och mycket mer.

   Källkritik, historiebruk & rasism

   Ett interaktivt undervisningsmaterial där dina elever får öva förmågorna källkritik och historiebruk.
    Speltid - 1:23:44

    Frukostseminarium: Rasism mot samer i historien och idag

    Det finns en nationell självbild i Sverige om att samers utsatthet hör till historien. Ett digitalt panelsamtal om koloniseringen av Sapmi, försvenskningspolitiken och rasbiologin (103 min).