Till innehåll

Ryte Merkyte

Speltid - 3:12

Ryte Merkyte

Ryte Merkyte från Litauen deporterades tillsammans med sin mamma och två syskon 1941. Efter en tid med skogsavverkning skickades de till ett fiskarsamhälle vid Ishavet. Levnadsvillkoren var usla och liksom i fallet med letten Peters Bezins dog oerhört många människor av umbärandena och de svåra förhållandena. Hon återvände 1956, efter 15 år i förvisningen. Nyligen har hon skrivit en bok om sin mor i deportationen.

Film: Jonas Öhman, 2008. Foton: Ryte Merkytes personliga arkiv.

Relaterat

Vittnesmål från Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

  Speltid - 2:57

  Anna-Mirjam Kaber

  Ryte Merkyte från Litauen deporterades tillsammans med sin mamma och två syskon 1941. Efter en tid med skogsavverkning skickades de till ett fiskarsamhälle vid Ishavet.
   Speltid - 3:03

   Enn Tarto

   Enn Tarto, Estland, lyckades undvika deportation två gånger, 1941 och 1949. Han förvisades dock senare tre gånger för sin oppositionella verksamhet.
    Speltid - 2:43

    Jonas Kadzionis

    Jonas Kadzionis, Litauen, kämpade i fem år i den litauiska gerillarörelsen de så kallade Skogsbröderna. När hans familj deporterades 1948 gick han redan nästa dag med i det väpnade motståndet.
     Speltid - 2:40

     Modra Nolberga

     Modra Nolberga, Lettland, var 4 år gammal när en av de mest omfattande deportationerna i Baltikum genomfördes, den 25 mars 1949.
      Speltid - 3:01

      Peter Bezins

      Peter Bezins, Lettland, deporterades hösten 1942 till den ryska ödemarken, tillsammans med sin mor och sina syskon. Villkoren i tältlägret vid Agapitova var fruktansvärda.