Till innehåll

Prisceremoni Per Anger-priset 2022

Kulturminister Jeanette Gustavsdotter och pristagaren Anabela Lemos

Här kan du se prisceremonin för Anabela Lemos som är 2022 års mottagare av Per Anger-priset, regeringens pris för mänskliga rättigheter och demokrati. Anabela Lemos tar emot priset av kulturminister Jeanette Gustafsdotter. Musik av Stockholms Musikgymnasiums kör ledd av Helene Stureborg, kvintett från Viktor Rydberg Gymnasium, brasskvartett Södra Latin. Konferencier är Parul Sharma.

Ceremonin ägde rum på Göta Lejon i Stockholm den 31 mars 2022.

Mer om Per Anger-priset

    Per Anger – Wallenbergs skugga

    En film om Per Angers liv och samarbetet mellan den svenske diplomaten och Raoul Wallenberg.

      Pristagare

      Varje år sedan 2004 utses en ny pristagare. Möt personerna runt om i världen som har tilldelats Per Anger-priset.