Till innehåll

Pressen under press

Speltid - 2:03

Pressen under press

En bild ur en utställning på några brev.

Vår pedagog Marcel berättar om en del i utställningen Sverige och Förintelsen.

Under andra världskriget driver Sveriges regering neutralitet i utrikespolitiken och de förväntar sig att massmedia ska följa samma linje. Man ber i första hand tidningarna att uttala sig försiktigt och inte stöta sig med främmande makt. Dessutom börjar de använda en lag som inte använts sedan mitten av 1800-talet för att i vissa fall kunna beslagta tidningar eller ”belägga dem med kvarstad”. Kvarstad betydde att staten tillfälligt kunde ta över rätten till vad personer ägde. Nu användes alltså lagen för att ta tidningar i beslag från utgivare.

Fler klipp ur utställningen Sverige och Förintelsen

Minnet och förståelsen av Sveriges agerande i samband med Förintelsen förändras över tid och präglar vår svenska självbild på olika sätt. De många berättelserna ger en komplex och ofta motsägelsefull bild av Sverige. Vad visste vi egentligen?<br>Utställningen Sverige och Förintelsen handlar om Sveriges relation och hållning till Förintelsen och lyfter fram enskilda individers mod, men också dåtidens rädsla och passivitet. Den fokuserar på bland annat neutralitets- och handelspolitik, antisemitism och flyktingmottagande under åren 1933-1946.

  Speltid - 1:41

  Flykten från Norge

  Danmark och Norge ockuperas. Danskarna blir överraskade av tyskarna. I Norge stöter tyskarna på motstånd och regeringen och Kungen lyckas att fly. Det pågår strider i Norge i två månader och allt fler flyr över gränsen till Sverige.
   Speltid - 2:22

   Revymakaren och antinazisten Karl-Gerhard

   Revyn Guldregn har premiär på Folkan i Stockholm. I revyn ska kupletten Den ökända hästen från Troja framföras av Karl Gerhard.
    Speltid - 2:25

    Magda Eggens

    Magda Eggens föddes i byn Kisvárda i Ungern 1924. En tygpåse och en papperslapp kom att bli viktiga för henne för att hon skulle orka en dag till.
     Speltid - 3:21

     Per Anger, diplomaten som räddade liv

     Den 19 mars 1944 intar nazityskland Budapest. Ganska direkt börjar den svenska legationssekreteraren i Budapest, Per Anger att skriva ut svenska skyddspass till judar i staden. Detta med fara för sitt eget liv.