Till innehåll

Modra Nolberga

Speltid - 2:40

Modra Nolberga

Modra Nolberga, Lettland, var 4 år gammal när en av de mest omfattande deportationerna i Baltikum genomfördes, den 25 mars 1949. Familjen var bönder och ägde jord, vilket stämplade dem som ”kulaker”, det vill säga storbönder som profiterade på andra. Strax innan deportationen genomfördes hade familjen erbjudits att fly till Sverige, något man dock avböjt då man inte kunde föreställa sig att myndigheterna skulle ge sig på fredliga lantbrukare.

Film: Jonas Öhman, 2008. Foton och dokument: Lettiska statsarkivet, Modra Nolbergas personliga arkiv.

Relaterat

Vittnesmål från Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

  Speltid - 3:03

  Enn Tarto

  Enn Tarto, Estland, lyckades undvika deportation två gånger, 1941 och 1949. Han förvisades dock senare tre gånger för sin oppositionella verksamhet.
   Speltid - 2:43

   Jonas Kadzionis

   Jonas Kadzionis, Litauen, kämpade i fem år i den litauiska gerillarörelsen de så kallade Skogsbröderna. När hans familj deporterades 1948 gick han redan nästa dag med i det väpnade motståndet.
    Speltid - 2:57

    Anna-Mirjam Kaber

    Ryte Merkyte från Litauen deporterades tillsammans med sin mamma och två syskon 1941. Efter en tid med skogsavverkning skickades de till ett fiskarsamhälle vid Ishavet.
     Speltid - 3:01

     Peter Bezins

     Peter Bezins, Lettland, deporterades hösten 1942 till den ryska ödemarken, tillsammans med sin mor och sina syskon. Villkoren i tältlägret vid Agapitova var fruktansvärda.
      Speltid - 3:12

      Ryte Merkyte

      Ryte Merkyte från Litauen deporterades tillsammans med sin mamma och två syskon 1941. Efter en tid med skogsavverkning skickades de till ett fiskarsamhälle vid Ishavet.