Till innehåll

Konferens: Demokrati - ett avslutat eller pågående uppdrag?

Speltid - 16:10

Konferens: Demokrati - ett avslutat eller pågående uppdrag?

Två personer som samtalar.

Vilken roll spelar skolan för att stärka ungas kunskap, medvetenhet och vilja att bidra till demokratiutvecklingen i samhället? Film från konferens om skolans demokratiuppdrag. Arrangerade i Linköping maj 2012. Filmen tar även upp hur du kan använda materialet Uppdrag: Demokrati i skolan.

Relaterat

  Demokrati

  På våra faktasidor om Demokrati hittar du allt från definition och historia till filmade panelsamtal och undersökningar.
   Speltid - 1:02:56

   Hur mår demokratin?

   Ett samtal om demokratins utmaningar och möjligheter i Sverige idag. Vad ser vi för tendenser i omvärlden? Vilka är hoten och hur kan vi dra lärdomar från historien?

    Är skolan demokratifrämjande?

    En rapport från 2019 som sammanfattar forskningsläget om kopplingen mellan utbildning och demokratiska färdigheter.