Till innehåll

Intervju med Gennaro Verolino

Intervju med Gennaro Verolino

Gennaro Verolini

Skype-intervju från 2014 med Gennaro Verolini, mottagare av Per Anger-priset 2004.

När sovjetiska Röda armén intog Budapest i januari 1945 fanns fortfarande 120 000 överlevande judar kvar. Det var den största enskilda gruppen som hade överlevt nazisternas förföljelser under andra världskriget. En ung katolsk präst spelade en väsentlig roll för att detta skulle vara möjligt.

2004 fick ärkebiskop Gennaro Verolino det första Per Anger-priset 2004, för sina osjälviska och modiga insatser under den tyska ockupationen av Ungern 1944.

När Gennaro Verolino var en ung präst, under andra världskriget, skickades han till Budapest som katolska kyrkans diplomatiska sändebud. I en intervju, som gjordes några dagar innan han dog 2005, berättade han om nazisternas förföljelser av judarna i Ungern.

Mer om Per Anger-priset

    Per Anger – Wallenbergs skugga

    En film om Per Angers liv och samarbetet mellan den svenske diplomaten och Raoul Wallenberg.

      Pristagare

      Varje år sedan 2004 utses en ny pristagare. Möt personerna runt om i världen som har tilldelats Per Anger-priset.