Till innehåll

Hur arbetar offentlig sektor mot rasism?

Speltid - 59:58

Hur arbetar offentlig sektor mot rasism?

En kvinna i ett samtal.

Hur arbetar offentlig sektor mot rasism? (svenskt teckenspråk) 

En kvinna som pratar. Bredvid infälld teckenspråkstolk.

Svenska myndigheter och kommuner möter varje år miljontals invånare. Alla har rätt att få ett likvärdigt och bra bemötande – oavsett exempelvis var vi bor, vad vi tror eller vilken hudfärg vi har. Samtidigt finns en risk att mötena påverkas av begränsande normer eller stereotypa föreställningar.

Forum för levande historia har i uppdrag att samordna regeringens plan mot rasism och fortbilda offentliganställda om rasism i historien och i dag. I våra möten med offentliganställda har vi sett att många tycker att frågor om rasism är svåra och känsliga, vilket riskerar att leda till att man undviker att ta i dem. 

Den 20 april, under MR-dagarna 2021, arrangerade Forum för levande historia ett panelsamtal med representanter från Polismyndigheten, Försäkringskassan och Forum för levande historia. Under seminariet presenterades även webbfortbildningen Kunskap om rasism och likvärdigt bemötande som Forum för levande historia skapat till offentliganställda.

Moderator: Wendy Francis, utbildare och projektledare, Amphi produktion
Paneldeltagare: Daniel Godman, verksamhetsutvecklare och specialist på demokrati- och hatbrott, Polismyndigheten, Mikael Öhman Almén, projektledare, Forum för levande historia, Salem Yohannes, statsvetare och konsult inom mänskliga rättigheter, Åsa Trotzig, Verksamhetsutvecklare Mänskliga Rättigheter, Försäkringskassan