Till innehåll

Frukostseminarium: Antiziganism i historien och idag

Speltid - 1:18:53

Frukostseminarium: Antiziganism i historien och idag

En kvinna som uttrycksfullt säger nej (Katarina Taikon).

Hur kan kunskap om diskrimineringen mot romer i historien bidra till och vara en viktig utgångspunkt för arbetet med att förbättra situationen för romer i dag?

Den 12 maj 2021 arrangerade Forum för levande historia ett digitalt panelsamtal om hur romers situation i dag hänger ihop med den diskriminering som romer under lång tid utsatts för i Sverige.

Medverkande:

Diana Nyman är nationell sakkunnig i romska frågor. Hon har bland annat varit ledamot i Kommissionen mot antiziganism, och i arbetet med regeringens vitbok Den mörka och okända historien: Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet.

Hans Caldaras är sångare, kompositör, författare, debattör och romsk sakkunnig. Tillsammans med männikosrättskämpen Thomas Hammarberg och Mats Åberg, tidigare Sveriges ambassadör i Rumänien, tog han initiativet att 2013 instifta Nätverket för utsatta EU-medborgare. Hans Caldaras var anställd på Forum för levande historia i samband med att utställningen Vi är romer visades 2014-2015. 

Jan Selling är docent i historia och lektor i romska studier. Ämnessamordnare för romska studier vid Södertörns högskola. Författare till boken Frigörelsen: romers och resandes emancipation i Sverige och andra länder som gavs ut 2020.

Thomas Hammarberg var ordförande för Kommissionen mot antiziganism. Thomas Hammarberg har varit ordförande för Amnesty Internationals svenska sektion, generalsekreterare för Amnesty International, för Rädda barnen och för Olof Palmes Internationella Center. Han har även varit Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter.

Moderator: Bodil Sundén, Forum för levande historia

Relaterat

  Rasism

  Här hittar du samlad fakta om olika former av rasism. I form av seminarier, rapporter, reflektionsfrågor och filmer.

   Minoritet i historien

   Rapporten "Minoritet i historien” undersöker den svenska allmänhetens kunskaper om de nationella minoriteternas historia och dess inställning till historisk rättvisa.

    Rasism mot samer

    Rasism mot och förakt för samer har förekommit under lång tid i Sverige, och förekommer även i dag. Här hittar du fakta om rasism mot samer.