Till innehåll

Anna-Mirjam Kaber

Speltid - 2:57

Anna-Mirjam Kaber

Anna-Mirjam Kaber, Estland, var sju år gammal 1940 när Sovjet tog över kontrollen i Estland. Hennes far var företagare och politiskt aktiv. Han arresterades inom några månader och avrättades i fängelse. Familjen deporterades 1941. 1947 fick hon och hennes syster återvända till Estland. Systern arresterades dock 1949 och skickades tillbaka. Säkerhetstjänsten sökte efter Anna-Mirjam som under flera år levde som ett slags halvflykting i sitt eget land.

Film: Jonas Öhman, 2008. Foton och dokument: Lettiska statsarkivet, Modra Nolbergas personliga arkiv.

Relaterat

Vittnesmål från Kommunistiska regimers brott mot mänskligheten.

  Speltid - 3:03

  Enn Tarto

  Enn Tarto, Estland, lyckades undvika deportation två gånger, 1941 och 1949. Han förvisades dock senare tre gånger för sin oppositionella verksamhet.
   Speltid - 2:43

   Jonas Kadzionis

   Jonas Kadzionis, Litauen, kämpade i fem år i den litauiska gerillarörelsen de så kallade Skogsbröderna. När hans familj deporterades 1948 gick han redan nästa dag med i det väpnade motståndet.
    Speltid - 2:40

    Modra Nolberga

    Modra Nolberga, Lettland, var 4 år gammal när en av de mest omfattande deportationerna i Baltikum genomfördes, den 25 mars 1949.
     Speltid - 3:01

     Peter Bezins

     Peter Bezins, Lettland, deporterades hösten 1942 till den ryska ödemarken, tillsammans med sin mor och sina syskon. Villkoren i tältlägret vid Agapitova var fruktansvärda.
      Speltid - 3:12

      Ryte Merkyte

      Ryte Merkyte från Litauen deporterades tillsammans med sin mamma och två syskon 1941. Efter en tid med skogsavverkning skickades de till ett fiskarsamhälle vid Ishavet.