Till innehåll

Demokrati pågår

Demokratin är fantastisk men komplicerad! Den tar inga raka vägar och blir nog aldrig riktigt färdig. Och det är vi tillsammans som kan göra den bättre och starkare. Välkommen till en utställning anpassad för barn i åldrarna 9-12 år.

Om utställningen

Demokratin är fantastisk men komplicerad! Den tar inga raka vägar och blir nog aldrig riktigt färdig. Och det är vi tillsammans som kan göra den bättre och starkare.

Hur blir ett land demokratiskt? Och hur håller man ett demokratiskt samtal? Utställningen Demokrati pågår erbjuder en bred introduktion till demokrati som begrepp och levnadssätt. Vi får också följa demokratins utveckling i Sverige och ta del av personliga öden och berättelser under resans gång.

För demokratiska beslut krävs samtal  - men hur blir ett samtal egentligen demokratiskt? Till utställningen erbjuder vi en pedagogledd workshop, utvecklad för skolans årskurs 4 - 6. I den får eleverna göra demokrati tillsammans genom att lösa ett rättvisedilemma. Efteråt diskuterar vi om vilka "byggstenar" som ingår i ett demokratiskt samtal.

Demokrati pågår är anpassad för barn i åldrarna 9 till 12 år. Det går också bra att besöka utställningen på egen hand, testa att lösa rättvisedilemmat och lyssna på elever som resonerar och samtalar om demokrati.

När och var

Utställningen visas på Västerbottens museum från den 22 september 2024.

Bilder från utställningen

Bild ur utställningen Demokrati pågår. Illustration: Linnea Blixt

En grupp barn i tioårsåldern sitter runt ett bord och pratar med varandra.

Bild ur utställningen Demokrati pågår. Foto: Martin Skoog.

Relaterat

    Undervisningsmaterial: Demokrati pågår

    Demokrati pågår är ett digitalt undervisningsmaterial för åk 4-6. Med hjälp av materialet kan du jobba med att stärka förståelsen för demokratins värden och förutsättningar samt förmågan till att bidra i ett demokratiskt samtal hos dina elever.

      Fakta om demokrati

      Här hittar du fakta om olika aspekter av demokrati.