Till innehåll

Lektionsupplägg om demokrati och diktatur

Det här temat handlar om individens skyldigheter och ansvar i ett demokratiskt samhälle. Temat är på den här sidan uppdelat i tre delar som alla innehåller filmade vittnesmål och övningar till vittnesmålen.

Lektionsupplägget ingår i undervisningsmaterialet Vittnesmål med klassrumsövningar.

Mao Zedong på ett hus i Shanghai. Porträttet målades 1968, under kulturrevolution. Bilden togs den 8 september 2006, huset revs en kort tid därefter. Foto: Mark Ralston.

Demokratins grunder

Demokrati anses av många människor som den bästa styrelseformen.

Vår regering jobbar för demokratistärkande åtgärder och svenska skolan har ett demokratiuppdrag.

Frågan är om det finns något säkert recept på demokrati?

Syftet med övningen är att eleverna får möjlighet att reflektera över hur demokratiska värderingar i ett samhälle stärks och upprätthålls.

Titta på vittnesmålen

Speltid - 1:29

Francesco Kovacs

I klippet ovan berättar Francesco om hur viktigt demokrati är och att vi måste hjälpas åt att upprätthålla den.
Francesco Kovacs föddes 1929 i Ungern. Han gick med i partisanrörelsen som 16-åring men blev tillfångatagen av den Sovjetiska armén och deporterades till koncentrationsläger i Gulag. Han satt 9 år i läger och frigavs först efter Stalins död, 1953. Francesco kom till Sverige 1954. 

Speltid - 2:00

Chen Shizong

I klippet ovan berättar Chen om problemet med diktatur, när bara en bestämmer.
Chen Shizong föddes 1937 i Shanghai, Kina. Han blev tidigt föräldralös och växte upp med sin mormor. Det kinesiska kommunist paritet gav honom stöd för studier. Chen älskade partiet men ifrågasatte delar av politiken. Han anklagades då för att vara kontrarevolutionär och sattes i arbetsläger i 14 år. Chen kom till Sverige 1986. 

Speltid - 1:03

Julia Lentini

I klippet ovan berättar Julia om hur det hon upplevt i Auschwitz har gjort att hon inte längre litar på myndigheter.
Julia Lentini föddes 1926 i en romsk familj i Tyskland. Julia och hennes familj hamnade i koncentrationsläger, ett av dem var Auschwitz. Hon överlevde och gifte sig med en amerikansk soldat. Julia flyttade till USA 1946. 

Ansvarig eller bara delaktig?

I alla samhällen finns det människor som är ansvariga för de beslut som fattas och andra som utför besluten. Vittnesmålen beskriver situationer där ansvarsfrågan är komplicerad.

Syftet med den första övningen är att få eleverna att reflektera kring hur stort ansvar individerna i ett samhälle har kontra staten när det gäller att värna om demokratiska värden.

Syftet med den andra övningen är att eleverna ska vända och vrida på argumenten emot demokrati och själva känna av hur det skulle vara att inte få vara med och bestämma.

Finns det tid så kan ni i klassen titta på ett utdrag ur filmen Hanna Arendt som tar upp detta tema utifrån rättegången mot Adolf Eichmann.

Titta på vittnesmålen

Speltid - 4:55

Alexander Rothman

I klippet ovan berättar Alexander om hur en av lägervakterna i Auschwitz misshandlade honom bara för att bevisa sin makt.
Alexander föddes 1930, i en judisk familj i Ungern. Han överlevde Auschwitz samt ett arbetsläger utanför Magdeburg. Han kom till Sverige 1947. 

Speltid - 1:45

Julia Lentini

I klippet ovan berättar Julia om att makthavarna bär ansvaret för Förintelsen och likväl för demokratin idag.
Julia Lentini föddes 1926 i en romsk familj i Tyskland. Julia och hennes familj hamnade i koncentrationsläger, ett av dem var Auschwitz. Hon överlevde och gifte sig med en amerikansk soldat. Julia flyttade till USA 1946. 

Speltid - 3:01

Francesco Kovacs

I klippet ovan berättar Francesco om paragraf 58 som regimen använde för att döma, vem som helst, för antikommunistisk verksamhet.
Francesco Kovacs föddes 1929 i Ungern. Han gick med i partisanrörelsen som 16-åring men blev tillfångatagen av den Sovjetiska armén och deporterades till koncentrationsläger i Gulag. Han satt 9 år i läger och frigavs först efter Stalins död, 1953. Francesco kom till Sverige 1954. 

Var går gränsen vid hot?

Extrema situationer leder ofta till extrema åtgärder. Skulle det till exempel bli krig i Sverige skulle vi påverkas, men hur?

Övningen går ut på att eleverna ska sätta sig in i en tänkt situation då det är kristider i vårt land. Syftet med övningen är att få eleverna att reflektera över hur viktig situationen är för vad man kan acceptera eller inte. Tanken är att eleverna ska öka sitt historiemedvetande och reflektera över både dåtid och nutid när det gäller extrema situationer som kan bidra till att vi accepterar lagar som begränsar ett öppet samhälle.

Gör gärna jämförelser med FRA-lagen och de ökade säkerhetsreglerna kring flygning efter terrordåden i USA den 11 september 2001.

Titta på vittnesmålen

Speltid - 4:57

Erna Gutman

I klippet ovan berättar Erna om när Gestapo gjorde husrannsakan i deras hem, eftersom de var Jehovas vittnen. De tog deras biblar och båda hennes föräldrar hamnade i fängelse. 
Erna Gutman föddes 1933 i Tyskland. Familjen tillhörde Jehovas vittnen och båda föräldrarna satt, under Ernas uppväxt, i fängelse p.g.a. sin religiösa tillhörighet. Pappan dog i koncentrationsläger 1940. Erna kom till Sverige 1960. 

Speltid - 3:20

Chen Shizong

I klippet ovan berättar Chen om de extrema lagar som infördes i hans hemprovins i Kina när det blev hungersnöd.
Chen Shizong föddes 1937 i Shanghai, Kina. Han blev tidigt föräldralös och växte upp med sin mormor. Det kinesiska kommunist paritet gav honom stöd för studier. Chen älskade partiet men ifrågasatte delar av politiken. Han anklagades då för att vara kontrarevolutionär och sattes i arbetsläger i 14 år. Chen kom till Sverige 1986. 

Andra delar av undervisningsmaterialet

  Se alla lektionsupplägg i undervisningsmaterialet

  Här hittar du klassrumsövningar med korta klipp ur vittnesmål från Förintelsen och de brott mot mänskligheten som begåtts av kommunistiska regimer.

   Till startsidan för undervisningsmaterialet

   Ett undervisningsmaterial med korta klipp ur vittnesmål av överlevande från Förintelsen och arbetsläger i Sovjet och Kina. För årskurs 7-9 och gymnasiet.

   Relaterat

    Filmade vittnesmål

    Här hittar du vittnesmål från personer som berättar om sina erfarenheter från Förintelsen.

     Vittnesmål från folkmordet i Rwanda

     Fyra personliga berättelser om upplevelser under folkmordet i Rwanda 1994 och vad som hände efter.